confessions

mödo

Yazar  · 1 Nisan 2015 Çarşamba

  1. toplam giri 817
  2. takipçi 2
  3. puan 3519
  4. toplam gelir 3,31 ₺

ropdöşambır

mödo
Söylenişi zor ve güzel olan bu kelime Fransızcadan dilimize geçmiştir. Türk sinemasından, Nuri Alço'nun üzerinde görmeye alıştığımız bu kıyafet üstlük olarak giyilir ve zihinlerimize de zenginliğin bir belirtisi olarak kazınmıştır.

sarıkamış harekatı

mödo
Sarıkamış harekâtı, Osmanlı ve Rusya arasında gerçekleşen bir çatışmadır. 1 inci dünya savaşı zamanında gerçekleşmiş bu harekât hazin bir şekilde sonuçlanmıştır. Osmanlı askerinin soğuğa karşı yenilgisidir.

doğu türkistan meselesi

mödo
Uygurlar, Sünni Müslümanlardır ve Doğu Türkistan'daki çoğunluk gruptur. Çin yönetimini bölgede uyguladığı önemli politikalardan biri de İslam dininin pratiklerinin ortadan kaldırılması. Bu amaca binaen bölgede namaz, oruç, başörtüsü, sakal, peçe gibi pratiklere karşı kısmen ya da tamamen yasaklar uygulanıyor. Uygur Türklerinin çocuklarına İslam dinini çağrıştıran isimleri vermesi de yasak. Camilere mühür vurulmuş, ibadet yasak, aleyhe söz sarf eden fişlenmekte, gizli ajanlar halkın arasında bulunup basit sözleri bile şikayet etmekte bundan dolayı halk eziyet, işkence görmekte sorguya çekilmektedir. İslama darbe vurulmakta. Halk için toplama kampı yapılmış. Çin bu yüz binlerce Müslüman Uygur'u zorla toplama kamplarında tutmakta. Bu kamplar uydu görüntülerine yansımıştır. Çin yönetimi kampların varlığını başlangıçta reddetti. Ardından bunların "yeniden eğitim okulları" olduğunu öne sürdü.

doğu türkistan meselesi

mödo
kaynaklara göre 13. Yüzyıla kadar İslamlaşma süreci tamamlanan Doğu Türkistan Türk tarihinde birçok devletin kurulduğu bir coğrafyaydı. Bu coğrafyada Türk Devleti olan Çağataylılar, Timurlular ve son olarak Doğu Türkistan Cumhuriyeti adı altında devletler kuruldu. Ancak birbiri ardına gelen bu Türk Devletleri silsilesi Çin Mançu İmparatorluğu'nun Doğu Türkistan'ı tam anlamıyla işgali ile sekteye uğradı. İşgalin gerçekleştiği 1757 yılı sembolik olarak 751 yılında gerçekleşen ve Türklerin(Karluklular) Çinlilere (Tang Hanedanı) karşı Müslümanları(Abbasi Devleti) desteklediği ve Çin'in ağır bir yenilgiye uğradığı Talas Savaşı'nın da bininci yılına denk geliyordu.
Doğu Türkistan'ın işgalinden sonra bölgede güven ortamı tamamen sarsıldı ve hem sınır boylarında hem de ülke içinde büyük ihtilaflar yaşandı. Meskun Uygurlular gerçekleşen işgale karşı birçok ayaklanmada bulundular. Bu ayaklanmalar ülke geneline yayıldığında büyük ölçüde beklenen sonuçları verdi ve ilk olarak Yakup Han liderliğinde Kaşgariye Devleti 1865 yılında kuruldu. Ancak 1878 yılında Rus İmparatorluğu'nun desteğini alan Çin Devleti daha ağır bir harekat ile ülkeyi tekrar işgal etti. Ağır işgal politikası 1884 yılında ülkenin isminin Çince'de Yeni Devlet anlamına gelen Xinjiang ile değiştirilmesine kadar ilerledi. Kısmen aralıklarla ayaklanmalar olsa da 1884 yılından sonraki en büyük olaylardan biri 17 Kasım 1933'te çıktı ve neticesinde Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin ilanı gerçekleşti ancak Sovyetlerin desteğiyle bu devlet 5 yıl sonra sert bir müdahale ile Çinliler tarafından tekrar işgal edildi. Takip eden süreçte 1944 yılında yeni bir başkaldırı ile Doğu Türkistan Cumhuriyeti kurulur ancak aynı şekilde 5 yıl sonra tekrar gerçekleşen işgalde 26 Eylül 1949 yılında Çin bölgede hakimiyetini kurdu. Doğu Türkistan 13 Ekim 1949 tarihinden bu yana Çin devletinin işgali altındadır. Komünist Çin Yönetiminin Kızıl Ordu ile 1955'te kurulan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi günümüze dek gelen süreçte Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı 5 büyük otonom yapısından en büyüğü durumundadır. Bölgenin resmi isminde “özerk” tabiri olmasına rağmen Uygurların kendilerini yönetme ve temsil etme hakları bulunmamaktadır. Doğu Türkistan'daki bütün önemli siyasi, yönetim ve ekonomik pozisyonların %90'ı Çinlilerin elindedir. Çin – Uygur ihtilafı sürekli olarak Budistlerin Müslümanlara yönelik katliamı olarak gündeme gelse de aslında sorunun temelinde dini ya da inanç farklılığından kaynaklanan bir gerekçe olmadığı söylenebilir. Her ne kadar sürekli olarak dini semboller üzerinden söylem geliştiriliyor ve inanç temelli ayrımlar ile iç savaşlarda çatışmalar yaşanıyor olsa da Çin – Uygur münasebetlerinin ilk tetikleyicisi bölgenin stratejik konumundan kaynaklanıyor. Artık kültürel mimariler, okullar, bankalar, giyim mağazaları da birer işgal enstürmanı. Modern işgal süreci doğrudan Doğu Türkistan halkının bedenin dahi iş gücü olarak kullanılması üzerinden işliyor. Bu işgal yalnızca top ve tüfekle yapılmıyor; Kaşgar vilayetinde olduğu gibi birkaç yıl önce başlayan yıkımlarla şehir kentsel dönüşüm bahanesi ile tamamen Çin mimarisi ile donatılıyor, Çince'nin 1950'li yıllarda seçmeli ders olarak belirlenmesinden sonra şuanda Çince zorunlu bir ders olarak eğitim kurumlarında dikte ediliyor. Ancak buna ek olarak dini sembollerin ortaya çıkışı gibi sorunun ortaya çıkmasında temel bir gerekçe sunmuyor. Sistematik şekilde Çin'deki Han soyundan olan Çinlilerin Doğu Türkistan'a iskan edilmesi ve gelinen noktada ülke nüfusunun neredeyse yarı yarıya paylaşılması kimlik tartışmalarını da gündeme getirdi.Doğu Türkistan'da yaklaşık olarak 20 milyon Uygur yaşamaktadır. Kadim Uygur dili bugünkü Uygurların da dilidir. Günümüzde Doğu Türkistan'ın resmi yazı dili Uygurca-Arapça alfabesiyle yazılmaktadır.

ıskat

mödo
ölen bir kimsenin, yaşamında kılamamış olduğu namazlar, tutamamış olduğu oruçlar, kesmediği kurbanlar, adak, kefâret gibi yerine gelmemiş ibadet ve borçlar için verilen bir sadakadır.

palu ailesi

mödo
Müge anlı'nın programında gündem olan, üç harflilerden, tecavüzden, cinayete kadar kendi içlerinde suç karmaşası oluşturan Türkiye'nin karanlık bir ailesidir. Herşey Tuncer ustael adlı damadın aileye katılmasıyla başladı.

46'lık

mödo
765 sayılı Eski TCK'nda akıl hastalığı 46.maddede düzenleniyordu. Hüküm bu madde ile veriliyordu. Bu maddeden hüküm yiyenlere 46'dan hüküm yedi derlerdi. akıl olarak sıkıntı barındıran kimselere, deli mizaçlı ve absürd ve garip davranışlar sergileyen kimselere 46'lık denir. Oradan 46'lık tabiri kullanıla gelmektedir.

taksir

mödo
Taksir kişinin dikkatsiz ve özensiz davranması sonucu suç işlemesidir. Eski TCK'nda taksirli suçlarda suç 8/8 olarak bölünüyordu. Mesela 8/2 A kişisi suçlu, 8/4 b kişisi suçlu, 8/2 de c kişisi suçlu denilerek suç 8'de 8'e tamamlanıyordu. Buna göre ceza veriliyordu. Yeni TCK'nda ise her fail gerçekleştirdiği suçundan ayrı ayrı sorumludur.

balistik

mödo
Balistik, ateşli silahlarda, merminin barut gazının basıncıyla fırlayıp hedefe ulaşıncaya kadar olan devinimini inceleyen bilim dalıdır. Diğer adıyla atış bilimidir.
0 /