confessions

homoviator

Yazar  · 25 Eylül 2017 Pazartesi

  1. toplam giri 256
  2. takipçi 5
  3. puan 1304
  4. toplam gelir 0,53 ₺

stoacılık

homoviator
Doğaya uygun yasa ilkesini benimseyen felsefi öğreti. Kıbrıslı zenon, kleanthes, khrossippos bu görüşü geliştirmiştir. Stoik felsefe mantık, etik ve fizik olarak üçe ayrılır. Stoacılara göre dünya maddedir ve rasyonel bir düzeni vardır.

sokrates

homoviator
Batı felsefesine öğrencisi platon'un yazıya geçirdiği diyalogları ile damga vuran filozof. Heykeltraşlık da yapmıştır. Üç cocugu vardır. Ahlâk felsefesi yapan ilk filozoflardandır.

jean jacques rousseau

homoviator
Filozof. Monarşinin egemen olduğu bir dönemde cumhuriyetçi yazılar kaleme almıştır. Kendi çocuklarını bakımevine verip cocuk eğitimi konusunda eserler yazmıştır. Cenevrelidir. David hume ile arkadaşlık yaptığı bilinmektedir. itiraflar adlı kitabında kendi kişiliği hakkında açık yüreklilik ile yazmıştır.
0 /