tüm mazlumların sığınağı

cayisallama
Bu lehva topkapı sarayının girişinde mevcut. ''tüm mazlumların sığınağı'' manasında bir ibare.
Niceleri dünya üzerinde mevcut ve inşaa edilmeye devam ediyor.