taksir

mödo
Taksir kişinin dikkatsiz ve özensiz davranması sonucu suç işlemesidir. Eski TCK'nda taksirli suçlarda suç 8/8 olarak bölünüyordu. Mesela 8/2 A kişisi suçlu, 8/4 b kişisi suçlu, 8/2 de c kişisi suçlu denilerek suç 8'de 8'e tamamlanıyordu. Buna göre ceza veriliyordu. Yeni TCK'nda ise her fail gerçekleştirdiği suçundan ayrı ayrı sorumludur.