stoacılık

homoviator
Doğaya uygun yasa ilkesini benimseyen felsefi öğreti. Kıbrıslı zenon, kleanthes, khrossippos bu görüşü geliştirmiştir. Stoik felsefe mantık, etik ve fizik olarak üçe ayrılır. Stoacılara göre dünya maddedir ve rasyonel bir düzeni vardır.