şeyh mecdüddin ishak

piri fani
Sadreddin Konevi'nin babası. Aslen malatyalıdır.

ishak bey Bağdat'ta fütüvvet teşkilatında hizmet etmiş alim bir zattır , Sadreddin daha küçükken babasının öldüğü ve annesi de ünlü sûfi ve filozof Muhyiddin İbn El-Arabi ile evlendiği rivayet edilmektedir.