sahne sanatları fakültesi

aberi
güzel sanatlarda bir fakülte.

genel olarak Tiyatro, Opera ve Bale Anasanat Dallari olmak üzere 3 Anasanat Dali'nda egitim vermektedir.