sadreddin konevi

piri fani
Anadolu coğrafyasının yurt olmasını sağlayan kurucu düşünürlerden biri.
şeyh mecdüddin ishak'ın oğlu.

Yaşadığı dönemin önde gelen mutasavvıfları arasında gösterilir. Aslen Malatyalı olan Sadreddin Konevi hayatının büyük bir kısımını Konya'da geçirmiştir.

Konya'da yerleştiği ve ününü orada yaptığı için "Konevi" diye anılır.

konya'da binlerce talebe yanında pek çok da hikmet ve tasavvuf ehli kimseler yetiştirir. mevlana'nın da kendisinden feyz aldığı rivayet olunur. ahmet eflaki, eserinde mevlana ile aralarındaki münasebet ve dostluğa ait pek çok menkıbe nakleder. ayrıca mevlana, cenaze namazının sadreddin konevi tarafından kılınmasını vasiyet etmiştir.
sadreddin konevi, hocası muhyiddin ibn arabi'nin kendisinin yüksek makamlara kavuşması için çok uğraştığını, vefatından sonra da üzerinde tasarruflarının devam ettiğini uzun uzun anlatır.
sadreddin konevi, 673 hicri, 1274 miladi yılı muharrem ayının 16. pazar günü hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. mevlana ile aralarında aşağı yukarı bir yıl vardır. o da 1273 yılında vefat etmişti.
böylelikle konya, bir yıl içerisinde iki büyük alimi ve iki mana sultanını kaybetmiştir.
Sadreddin Konevi, Tasavvuf'un en tartışmalı okullarından biri olan Vahdet-i Vücud'a mensuptur.