pencere sözcüğünün çağrıştırdıkları

imschrolled
sinema için, örneğin "tren" gibi birçok imgenin ve anlamın yardımına koşan nesne ya da mizansen öğesi. herkes için çağrıştırdığı somut ya da soyut bir şeyler mutlaka vardır.

benim için pencere denildiğinde, basit hatta cilasız 4 parçalı ahşaplı hali gelir gözümün önüne. sonra o penceredeki saksılarda yetişen çiçekler. kimine komşu muhabbeti. kimi için bakış açısının kendisi ya da bir kilise için gül pencereler...