mustafa çelebi

piri fani
Yıldırım Bayezid'in oğlu şehzade Mustafa.

Bizans Saltanat değişikliğinin ilk günlerindeki kargaşadan istifade ederek, II. Murad'dan bir menfaat koparmaya çalıştı. Ancak bunda başarılı olamayınca II. Murad'ın amcası Mustafa Çelebi'yi, Gelibolu'da karaya çıkardı. Mustafa Çelebi, Yıldırım Bâyezid'in gerçek oğlu olmasına rağmen, Osmanlı Tarihleri, onun taht üzerindeki meşruiyetini gölgelemek için “Düzmece” olarak zikretmişlerdir