muhyiddin ibn el-arabi

piri fani
eserleri ve görüşleriyle Selçuklu ve Osmanlı tasavvufî düşünce hayatını etkileyen önemli bir simadır.
tasavvufta Vahdet-i Vücud geleneğinin ilk temsilcilerinden sayılan Endülüs'lü âlim .İbn Arabi'nin Şam Salihiyye bölgesindeki türbesi.