kablosuz bağlantı alanı

gercektosunpasa
-Kablosuz iletişim teknolojisi, en basit tanımıyla, noktadan noktaya veya bir ağ yapısı
şeklinde bağlantı sağlayan, bir teknolojidir. Bu açıdan bakıldığında, kablosuz iletişim
teknolojisi, günümüzde yaygın olarak kullanılan kablolu veya fiber optik iletişim
yapılarıyla benzerlik göstermektedir.
- Kablosuz iletişim teknolojisini diğerlerinden ayıran nokta ise; iletim ortamı olarak havayı
kullanmasıdır.
- Metal kablolar, elektrik akımını iletirken kablosuz ve optik iletim sistemleri belli frekanstan elektromanyetik dalga iletmektedir.

http://web.karabuk.edu.tr/emelkocak/indir/MTM406/Kablosuz_a%C4%9Flar.pdf