jus cogens

mödo
Uluslararası hukukun emredici kuralları yani kendisinden hiçbir şekilde sapmanın mümkün olmadığı ve tüm devletlerce kabul edilen bağlayıcı kurallardır. Buna örnek kölelik yasağı ve soykırım yasağı verilebilir.