ıskat

mödo
ölen bir kimsenin, yaşamında kılamamış olduğu namazlar, tutamamış olduğu oruçlar, kesmediği kurbanlar, adak, kefâret gibi yerine gelmemiş ibadet ve borçlar için verilen bir sadakadır.