hapis cezası

mödo
Hapis cezasını geliştiren kilise olmuştur. Kilise hukukunda ceza, cismani bir azaptan ziyade bir yoksunluk teşkil ediyordu. Kiliseye göre rahibin yükselebilmesi için yalnızlık nasıl gerekliyse, günahkarların da kötülüklerden temizlenebilmeleri için yalnızlık gerekliydi. Bu yüzden kilisenin egemen olduğu dönemlerde hapis cezası manastırlarda özel olarak ayrılan bölümlerde çektirilirdi. Bu durum Avrupa'da böyleydi. Türklerde ise hapis cezasına eski Türk devletlerinden Hun devletinde rastlanırdı. Bu devlet göçebe olduğundan sabit cezaevi inşa edilmiyordu. Bu nedenle hapis cezaları on güne kadar verilirdi.