hacı taşan

cayisallama
ankara keskin doğumlu. o zamanlar kırıkkale olmadığından ankaralı diye biliniyor.

allı turnam en güzel türkülerinden biridir.

Türk ozanı, Türk halk müziği sanatçısı. Abdal müziğinin en önemli isimlerinden birisidir.