duyurular

kuranı kerimde kaç tane tilavet secdesi vardır

cayisallama cayisallama
Tilâvet Secdesi Allah'a saygıdır. Kur'an-ı Kerim'in on dört sûresinde secde âyeti vardır. Bunlardan birini okuyan ve işitene secde etmek vaciptir.

Secde ayetleri Kuranı Kerimin 14 yerinde farklı surelerde geçmektedir bunlar şöyle;
1. Araf suresi 206.ayet ve 9.cüzde
2. Rad suresi 15.ayet 13.cüzde
3. Nahl suresi 49.ayet 14.cüzde
4. İsra suresi 107.ayet 15.cüzde
5. Meryem suresi 58.ayet 16.cüz
6. Hacsuresi 18.ayet 17.cüz
7. Furkan suresi 60.ayet 19.cüz
8. Neml suresi 25.ayet 19.cüz
9. Secde suresi 15.ayet 21.cüz
10. Sad suresi 24.ayet 23.cüzünde
11. Fussilet suresi 37.ayet 24.cüz
12. Necm suresi 62.ayet 27.cüz
13. İnşikak suresi 21.ayet 30.cüz
14. Alak suresi 19.ayet 30.cüzde secde ayetleri geçmektedir.Tilâvet secdesine varılırken ve kalkarken alınan tekbirler de müstehaptır. Asıl secde ise vacibtir.

Bu secdenin yapılışı şöyledir: Tilâvet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın "Allahu ekber" denilerek secdeye varılır, secdede üç kere "Sübhane Rabbîyel-a'lâ (En yüce olan Rabbimi bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.)" denilir. Bundan sonra "Allahu ekber" denilerek secdeden kalkılır.

Tilâvet secdesinin rüknü, Allah Teâlâ'yı ta'zîm için yüzü yere koymaktır. Ancak namaz hâlinde rükû ve hastalar için imâ da bu secde yerine geçer.

Bu secde için abdestli, temiz, avret yerleri örtülü ve kıbleye yönelmiş olmak şarttır.

Tilâvet secdesine ayaktan inilmesi ve bu secdeden kalkarken ayağa kalkılması ve bu şekilde ayağa kalkarken "Gufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr (Ey Rabbimiz! Senin bağışlamanı bekliyoruz. Son dönüş sanadır." denilmesi müstehaptır.
0