ceset üzerine metal konulması

axit
Ceset Üzerine Neden Bıçak-Makas Koyarız?

Dinler tarihi uzmanı Mircea Eliade'ya göre; Hiç bir din yerinde bitmiş değildir ve hiç bir din bütünüyle yeni değildir. Bir sonraki din, bir önceki dinin anılarını muhafaza eder. Günümüzde yaptığımız pek çok ritüel eski Orta Asya Şaman inançları ve mitolojileri ile bağlantılıdır.

Şaman mitolojilerinde yer altına inen ruh, Erlik Han ile karşılaşır. Erlik Han onu sorguya çeker. Fakat ölen insanın yanında kılıç, makas ve bıçak gibi "Demirden" yapılmış bir alet olmalıdır. Çünkü Erlik Han sadece Demirden ve Demirci Şamanlardan korkar.

Türk geleneklerinde yeni doğum yapmış kadınların yanına ya da yastığının altına da demirden yapılmış bir alet konur ki, Al Karısı, Kiştey Cadısı, Körmösler gibi yer altına ait olan kötü ruhlar onu rahatsız etmesin. Çünkü eski Türk mitolojisinde Al Karısı, Erlik Han vb varlıklar ancak Demirden ve Demirci Şamanlardan korkar. İşte bu yüzden biz Türkler ölülerimizin üzerine demirden bir alet koyarız. Ayrıca Ölülerin ruhunun geri dönmesinden korkulduğu için de demirden nesneler, etrafa konur. Bu cesedin ruhu için de geçerlidir.
Dinler değişebilir, fakat Ritüeller yeni dine adapte edilerek devam eder..Nuray Bilgili.

Osmanlı Dönemi Bıçak.