çelebi mehmet'in oğlu şehzade mustafa

piri fani
akıbeti de hiç iyi olmamıştır;
II. Murad bu hadiseyi ortaya çıkaran Bizans'tan intikam almak için harekete geçerek İstanbul'u kuşattı. Şehrin muhasarası sürerken Bizanslılar, Osmanlılar'ın dikkatini başka yere çekmek için sultanın Hamidili sancakbeyi olan kardeşi Mustafa Çelebi'yi saltanat için teşvik ettiler. Karaman ve Germiyan beylerinin de desteklediği küçük Mustafa Çelebi, İznik'i ele geçirdi. Bu hadise üzerine muhasarayı kaldıran II. Murad, onun üzerine yürüdü ve şehzâdenin lalası Şarabdar İlyas'ı Anadolu beylerbeyliğini vereceği vaadiyle kendi yanına çekerek Mustafa Çelebi'yi ele geçirip, öldürttü.