yükte hafif pahada ağır şeyler

casper
boyut olarak küçük, fiyatı ya da değeri büyük olan şeylerdir.

altın, takı gibi eşyalar ile yerine göre beyin buna örnektir