confessions

superisi

Yazar  · 17 Mayıs 2018 Perşembe

  1. toplam giri 79
  2. takipçi 1
  3. puan 146
  4. toplam gelir 0 ₺

internet

superisi
acaba internet sitelerine ne sayesinde giriyoruz biliyormusunuz? internet siteleri için kullanılan hostları dublin merkezli ve beş farklı ipli sunuculardan sunun ve bu alanda en başarılı hizmeti veren nettacompany'i biçok kişi kullanmaktadır.

etiket

superisi
bazı çevre etiketi gösterge, veya ölçüm değerleri yardımıyla çevresel kirlilik veya enerji tüketimi miktarlarını sayısal olarak ortaya koyarken, bazıları da sürdürülebilirlik veya çevresel etiketlerin azaltılmasına yönelik uygulamalar veya asgari koşullar ile uyumluluk beyan eder.

kalite

superisi
kalite belgesine sahip olmak, tek başına, pazar avantajı demektir belki, ama unutulmamalıdır ki bu avantaj kısa vadelidir. iso 9001 kalite yönetim distemi kuruluşa sürekli iyileştirme disiplini ve mekanizması kazandırır. ama önemli olan bu disiplini sürdürmek, bu mekanizmayı her zaman çalıştırmaktır. İşte o zaman elde edilen pazar avantajı süreklilik kazanır ve uzun vadeli olur.

laboratuvar

superisi
laboratuvar yeterli donanım ve uzman çalışan kadro ile hizmet veren bir kuruluştur. test ve analiz sonuçlarının değer taşıması ve hazırlanan raporların uluslararası düzeyde kabul görebilmesi için de faaliyetlerini uluslararası kuruluşlardan aldığı yetkiye dayanarak gerçekleştirmektedir.

sağlıklı yaşam

superisi

periyodik muayene ve periyodik kontrollerinin yaptırılması, işletmelerde kullanılan her türlü kaldırma iletme ekipmanları ile basınçlı kapların işçi sağlığı ve güvenliğine uygun bir şekilde çalışmasını sağlamak için zorunludur.

belgegeçer

superisi

akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.

mikrobiyoloji

superisi

ekolojik ürünler ve hizmetler ekosistemlerin ekolojik işlevlerinden kaynaklanan faydaları olan ürün ve hizmetlerdir. bu tür faydalar, sadece insanlara değil, hayvanlar ve bitkiler dahil olmak üzere tüm canlı organizmalara tahakkuk eder. bununla birlikte, ekolojik mal ve hizmetlerin sağlık, sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçları karşıladığı toplumun öneminin giderek daha fazla farkına varmaktadır.

sağlıklı yaşam

superisi
eko etiket sistemi ecomark, üretim ve tüketim araçlarının çevreye saygılı olduğunu göstermektedir. endüstri, tekstil ve kimya ürünlerinde ürünlerin doğal seleksiyona uygun, sağlıklı ve ekolojik ürünler olduğu anlamına gelmektedir.
0 /