confessions

piri fani

Gammaz  · 26 Şubat 2017 Pazar

  1. toplam giri 1086
  2. takipçi 30
  3. puan 14437
  4. toplam gelir 9,04 ₺

kayın ağacı

piri fani
Eski Türk ve Moğol mitolojisinde önemli bir figür. Topraktan yaratılan insanı ağaçtan yaratılmış olarak kabul eder.


Kayın, kayıngiller familyasının Fagus cinsinden değerli orman ağaçlarına verilen ad.

atatürk ile inönü nün aralarının açılma sebepleri

piri fani
1 Atatürk'ün nadir de olsa İsmet İnönü'nün görevine karışması ve ara sıra bakanları ona sormadan değiştirmesi
2. Atatürk'ün vefatına yakın hastalığından dolayı sinirli olması
3. Atatürk ve İnönü'nün yanlarında ki isimlerin aralarına nifak sokması
4. Atatürk'ün yeni bir dünya savaşının çıkacağını anlaması üzerine dış politikaya fazlaca eğilmesi ve idareyi elinde tutması
5. Yıllarca beraber çalışmanın verdiği yorgunluk
6. Atatürk'ün CHP'nin halktan uzaklaştığını ve hantallaştığını düşünmesi.
7. Atatürk'ün İsmet Paşa'nın bazı konularda iktisat siyasetini beğenmemesi
8. İnönü'nün İş bankasında Atatürk'e yakın isimlerin yolsuzluğa bulaştığını düşünmesi.

metehan

piri fani
Asya Hun İmparatorluğu, Büyük Hun İmparatorluğu gibi isimlerle anılan bu Türk devletinin bilinen ilk büyük hükümdarı Mete Handır. Islık Çalan ok ve onluk sistemi icat eden büyük Türk komutanıdır.
Babası Teoman'ı üvey annesinin kışkırtmaları sonucu öldürmek zorunda kaldığı iddia edilir. Sadece Çin devletini değil Moğolları da kendine bağlamıştır.
Türk destanlarında Çin ve Hindistan fetihlerinde söz edilen Oğuz Kağan'ın Mete Han olduğu düşünülmektedir. Destanda anlatılan Oğuz Kağan ile Mete Han'ın hayat hikayesinde birçok benzerlik vardır.

söğüt

piri fani
bugünün küçük bir ilçesidir. Fakat o dönem için bulunduğu coğrafi konum başta olmak üzere birçok avantaja sahip bir bölgedir. Osmanlının küçük bir aşiretten beyliğe sonra da cihan devleti oluşuna giden yolda çok önemlidir.

albastı

piri fani
Türk mitolojisindeki en tanınmış karakterlerden birisidir. Şer yapılı bir yaratıktır ve özellikle yeni doğum yapmış kadınlara musallat olması ile bilinir. Kötü ruhlar topluğundandır. Şamanizm kökenli bir yaratıkır. Kimi edebi metinlerde çirkin, saçları dağınık, avurtları çökmüş, güçlü kuvvetli ve uzun boylu olarak tasvir edilir. Bazı mitolojik metinlerde ise, çok güzel olduğu anlatılır.

Baş al bastı, iri gözlere sahip, baştan aşağı demir giyimli ve erkektir. Türk dünyasında çeşitli bölgelere göre albastı bazen güzel bir kadın bazen çirkin bir kocakarıdır.

Albastı'nın keçi, tilki, kedi, köpek, buzağı, örümcek, kuş, kefenli ölü gibi çeşitli kılıklarda görülebildiğine de inanılır.

Hemen hemen bütün türk dünyasında görülen olağanüstü varlıklardan olan Albastı'ya karşı korunma yöntemi hala devam eder. Loğusa kadının 40 gün evden çıkmaması, başına kırmızı kurdele takılması, evde yalnız bırakılmaması ve çeşitli adetler halinde günümüzde de yaşamaktadır.

albastı beybolat bey

piri fani
Albastı'nın ilk olarak Ertuğrul beyin uç beyi olduğu bölgelere baskınlar vererek, onun bölgede ki sarsılmaz gücünü ve bölgede Ertuğrul beye olan güveni sarsmak istediğini görüyoruz.

İlbilge Hatun ise abisinin obaya dönmesiyle tüm yetkileri ona devrediyor. Albastı Ertuğrul Gaziyi ortadan kaldırma planlarını kardeşinden saklamıyor. Kısaca Albastı Beybolat Bey diziye damgasını vuracak karakterlerden biri.

tarihte böyle bir karakter yoktur.

üçüncü mehmed

piri fani
Bir gecede 19 kardeşini idam ettiren 3. Mehmet Osmanlının en ilginç padişahlarındandır. 1595 yılında babası 3. Murat'ın vefat etmesi üzerine tahta çıkmıştır. Verdiği emirle 4 tanesi yetişkin, diğerleri çok küçük yaşta olan 19 şehzadenin boğularak öldürülmesi hem sarayda hem Osmanlı toplumunda büyük üzüntüye sebep olmuştur. Halk ilk kez bir padişahı sevmediğini açıkça belli etmiştir. Hatta 35. Osmanlı Padişahı Mehmet Reşat kılıç kuşanma merasiminin ardından dedelerinin kabirlerini ziyaret ederken III. Mehmet'in kabrini ziyaret etmez ve "Ben çocuk katilinin kabrini ziyaret etmek istemiyorum." der.

Devrin kaynaklarında saf, kolayca inanmaya müsait, sakin tabiatlı, son derece dindar bir padişah olarak anılan padişah.

(bkz:Safiye Sultan)

sadreddin konevi

piri fani
Anadolu coğrafyasının yurt olmasını sağlayan kurucu düşünürlerden biri.
şeyh mecdüddin ishak'ın oğlu.

Yaşadığı dönemin önde gelen mutasavvıfları arasında gösterilir. Aslen Malatyalı olan Sadreddin Konevi hayatının büyük bir kısımını Konya'da geçirmiştir.

Konya'da yerleştiği ve ününü orada yaptığı için "Konevi" diye anılır.

konya'da binlerce talebe yanında pek çok da hikmet ve tasavvuf ehli kimseler yetiştirir. mevlana'nın da kendisinden feyz aldığı rivayet olunur. ahmet eflaki, eserinde mevlana ile aralarındaki münasebet ve dostluğa ait pek çok menkıbe nakleder. ayrıca mevlana, cenaze namazının sadreddin konevi tarafından kılınmasını vasiyet etmiştir.
sadreddin konevi, hocası muhyiddin ibn arabi'nin kendisinin yüksek makamlara kavuşması için çok uğraştığını, vefatından sonra da üzerinde tasarruflarının devam ettiğini uzun uzun anlatır.
sadreddin konevi, 673 hicri, 1274 miladi yılı muharrem ayının 16. pazar günü hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. mevlana ile aralarında aşağı yukarı bir yıl vardır. o da 1273 yılında vefat etmişti.
böylelikle konya, bir yıl içerisinde iki büyük alimi ve iki mana sultanını kaybetmiştir.
Sadreddin Konevi, Tasavvuf'un en tartışmalı okullarından biri olan Vahdet-i Vücud'a mensuptur.
0 /