confessions

piri fani

Yazar  · 26 Şubat 2017 Pazar

  1. toplam giri 533
  2. takipçi 24
  3. puan 8751
  4. toplam gelir 4,81 ₺

şerife feriha sanerk

piri fani
İlk bayan emniyet müdürü Şerife Feriha Sanerk

1945 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'ne girdi. 4 yıl boyunca okulun tek kız öğrencisi olan Sanerk, 1951'de kaymakamlık kursuna girip kazandı ancak kadın olduğu için ataması yapılmadı. İçişleri Bakanlığı'nın başka bir birimine Emniyet Genel Müdürlüğü emrine komiser muavini olarak atandı. Sanerk 1953 yılında emniyet müdürlüğü rütbesine yükseldi. Ancak yine kadın olduğu için emniyet müdürü olamayacağı bildirildi. Hukuki mücadele başlatan Şerife Feriha Sanerk bu mücadeleyi kazanarak aynı yıl Türkiye'nin ilk kadın emniyet müdürü oldu ve kendisinden sonra bu mesleğe girecek tüm kadınların önünü açtı.

atalarımız

piri fani
Dedemizden üst dedelerimiz için algılanır. Ancak genelde Osmanlı'nın yükseliş dönemidir.

Atalarımız inşâ etmiyorlardı, ibâdet ediyorlardı; çünkü taşa bile sirâyet etmesini istedikleri sağlam bir ruhî değere sahiptiler.

haham

piri fani
Musevilikte din adamı. Haham kelimesi, Sami bir dil olan İbranicede bilge adam anlamına gelir ve Yahudi yasalarını bilen, Tevrat'ı iyice öğrenmiş kişileri tanımlamak için kullanılır.

kin kapısı

piri fani
İstanbul Balat'ta bulunan Fener Rum Patrikhanesi'nin ana giriş kapısı 1821 yılından bu yana kapalı. Yıllardır açılmamasının nedeni ise Patrik Gregorius'un kapı önünde idam edilmiş olması. Kapı "kin kapısı" olarak da anılıyor.

dürzilik

piri fani
Orta Doğu kaynaklı Sâbiîlik ve Ezidilik gibi dinlerin etkisiyle, 11. yüzyıl'da İslâmiyet'in Şiîlik mezhebinin İsmâîlîyye kolundan köken alarak ortaya çıkmış olan tektanrılı bir dinî inanç topluluğudur. Bu dine inananlara Dürzî denir.
0 /