confessions

mödo

Yazar  · 1 Nisan 2015 Çarşamba

  1. toplam giri 817
  2. takipçi 2
  3. puan 3519
  4. toplam gelir 3,31 ₺

mar

mödo
kürtçe de yılan anlamına gelir.çekimler aşağı çumra da yapılmış kısmen
ancak van diye görülüyordu filmde çok güzel resim kareleri yakalamak mümkün
yalnızlık karşı cins ihtiyacı muhtaçlığı güzel bir şekilde dile getirilmiş
yönetmenliğini:(gbkz:caner erzincan) yapmış

iklimler

mödo
filmden hiçbirşey anlamama rağmen film haftalarca aklımdan gitmedi nbc farkını göstermiş ayrıca filmdeki açılar mükemmeldi
(bkz:nuri bilge ceylan)

ardahan üni. akademik personel alacak 23.04.2015

mödo
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Profesör kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 6 adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi), doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuracaklardır. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, askerlik belgesi, sağlık raporu, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi), yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuracaklardır. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir. Duyurulur. Tel: 0 478 211 75 19 Birimi Bölüm / Anabilim Dalı Unvanı Der. Ad. Açıklama İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Coğrafya / Fiziki Coğrafya Prof. Dr. 1 1 Fiziki Coğrafya (Jeomorfoloji) alanında doktora yapmış olmak. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / Siyaset ve Sosyal Bilimler Yrd. Doç. 1 1 “Neoliberalleşme ve Sivil Toplum Kuruluşları“ konusunda doktora yapmış olmak. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Coğrafya / Fiziki Coğrafya Yrd. Doç. 3 1 “Coğrafik Habitat” üzerine çalışma yapmış olmak. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Yrd. Doç. 4 1 “Türkçe ve Kırgızca” konusunda doktora yapmış olmak. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği / Yazılım Yrd. Doç. 4 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme / Yönetim ve Organizasyon Yrd. Doç. 4 1 “Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet” konusunda doktora yapmış olmak. Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Yrd. Doç. 4 1 Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

gaziosmanpaşa üni. akademik personel alacak 23.04.2015

mödo
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR. Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. İstenilen belgeler Üniversitemizinhttp://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Profesör kadrosu için başvuru dosyaları 6 (altı) takım halinde, doçent kadroları için 4 (dört) takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüklerine teslim edilecektir. Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Adedi Açıklamalar Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doçent 1 Klinik Bilimler Ortodonti Yrd.Doç. 1 Klinik Bilimler Pedodonti Yrd.Doç. 1 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Telekomünikasyon Doçent 1 Harita Mühendisliği Yrd.Doç. 1 Alanında doktora yapmış olmak Erbaa Sağlık Yüksekokulu Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yrd.Doç. 1 Alanında doktora yapmış olmak

ist. opera ve balesi atölye elmnı alacak 22.04.2015

mödo
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Genel Müdürlüğümüz İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacını
karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Çalışma Grubunda Temsil/Gün Başına pozisyonunda
sözleşmeli 1 adet Atölye Elemanı (1 Adet Perukacı) alınacaktır.
ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
1- Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel
şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.
2- Lise mezunu olmak,
3- İlgili meslek örgütlerinden alınmış en az üç yıl deneyim sahibi olduğuna dair belge veya eğitim
veya meslek kursları gibi yerlerden alınmış belge veya iş tecrübesini gösteren önceki işyerinden
alınmış deneyim belgesi olması şartları aranır.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Türk Uyruklu Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda
Atölye Elemanı Uygulama Müfredatı
Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Atölye Elemanı olarak
çalıştırılacak sanatçılar, Müdürlük tarafından belirlenecek değerlendirme yapılan branşla ilgili en az 3
kişilik komisyon tarafından dinleme ve denemeye tabi tutularak başarılı olanlar ile sözleşme
yapılacaktır.
BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular, en geç 16 Nisan 2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar ilgili Müdürlüğün Sanat
Teknik Müdürlüğü birimine;
1- Diploma Örneği,
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
3- Özgeçmiş,
4- Dilekçe,
5- En az üç yıl deneyim sahibi olduğunu gösterir belge, sertifika, bonservis vb.
ile şahsen aşağıdaki adrese yapılabilir.
SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ
Yer : Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası
Tarih : 17 Nisan 2015 Cuma
Saat : 10.00
İRTİBAT TELEFONLARI: (0216) 334 73 93
41 /