confessions

mödo

Yazar  · 1 Nisan 2015 Çarşamba

  1. toplam giri 875
  2. takipçi 5
  3. puan 4192
  4. toplam gelir 3,55 ₺

farabi

mödo
Farabi, Türkistan doğumlu bir bilgin, alim, filozoftur. Devlet başkanının özelliklerinden şöyle bahseder:

- organları eksiksiz olmalı
- kavrama gücü yüksek, hafızası yüksek olmalı
- uyanık ve zeki olmalı
- güzel konuşmalı, öğrenmeyi öğretmeyi sevmeli
- yalan ve yalancıdan nefret etmeli, doğruyu savunmalı
- yeme içme ve kumardan kaçınmalı
- cinsel arzuların peşinden koşmamalı
- yüksek ruhlu olmalı, şeref ve ululuğu sevmeli
- altın ve gümüşe, dünyaya kıymet vermemeli
- adalet ve adilleri sevmeli, zulümden nefret etmeli
- azimli, kararlı ve cesur olmalı
- adaleti sağlamak konusunda istekli olmalı

(Bu özellikler her insanda olmaz der ve bir kaç özelliği mutlak ve yeterli görür.)

Mutlaka olması gereken özellikler ise:
- hâkimiyeti olmalı
- kanunları bilip ona göre hareket etmeli
- üstün akıl ve yürütme gücüne sahip olmalı
- savaş sanatını iyi bilmelidir.

aşk

mödo
Aşk, bir hevesten ibarettir. Sevgi ile karıştırılan bir soyutluktur. Sevgi en kuvvetli bağdır. Aşk (heves, kıpırtı), vuslat halinde söner. Sevgi baki kalır. Esasen aşk diye birşey de yoktur!

cemil meriç

mödo
Cemil Meriç Antakya'da İngilizce öğretmenliği yapan Lamia Çataloğlu'na aşıktır. Ona mektuplar yazmaktadır. Yazdığı mektupları Jurnaline dosyalamıştır. Jurnal 2 isimli kitabının bir kısmında, Lamia hanıma yazmış olduğu mektupları var. Oradan birkaç satır der ki; seni tanıdıktan sonra bütün insanlar küçük geliyor bana. Bütün sesleri çirkin buluyorum. Bütün kadınlar tenekeden, tahtadan, topraktanmış gibi geliyor. O kadar aşıktır ki "Her kadında seni aradım" der, Cemil Meriç.

bir idam mahkumunun son günü

mödo
Giyotinle idama gidecek olan birinin son anlarını anlatan acıklı bir Victor hugo romanı.
( Giyotin, idam mahkûmunun başını kesmek amacıyla geliştirilmiş bir çeşit idam aracı. Giyotin ilk kez 1792 yılında Jacques Nicholas Pelletier adlı bir hırsızı idam etmek için kullanılmıştır.)

zeki insan kıssaları

mödo
#Zeki aşçı
İran şahlarından birinin yaşlı aşçısı sofraya yemek koyarken tabaktaki yemeğin bir kısmını kazara şah'ın üzerine dökmüş. Şah hiddetlenmiş. Aşçı, şimdi beni öldürecek, diye korkmasına rağmen geri kalan yemeği de şah'ın başından aşağı döküvermiş! Şah daha da hiddetlenmiş: '' haydi, birincisinde kaza oldu diyelim. Fakat bu ikinci suçun nedir?'' zeki aşçı mahcup bir şekilde cevap vermiş: '' efendim, beni şu yaşımda ve bunca emeklerime karşı öldürmüş olsaydınız herkes size zalim diyecekti. Sizi bundan korumak için suçumu büyütmeye mecbur oldum. Şimdi dilediğinizi yapınız.'' şah bu cevaptan çok memnun olmuş ve onu azat etmiş.
2

candar

mödo
'Candar' kelimesi farsça bir terkiptir. Bu dilde silah manasına gelen ''can'' ile ''tutan, taşıyan, yüklenen'' manasındaki ''dar'' kelimelerinden meydana gelmiştir. Candar, ilk Müslüman Türk devletlerinden itibaren sarayda vazife almış üst düzey bir memurdur. Eski devletlerde Candarlar gulamlar (köle askerler) arasından seçilirdi. Özel olarak yetiştirilen ve harp sanatına hakim olan Candarlar hayatî vazifeler üstlenirdi. Candaroğulları beyliğinin kurucusu sayılan emir Şemseddin yaman'ın da bir emir-i Candar olduğu tahmin edilmektedir. Candarlar en son memlûk devleti'nde vazife aldılar. Memlûklüler ile birlikte candarlık makamı tarihe karışmıştır.

yeni askerlik sistemi

mödo
::KALICI BEDELLİ ASKERLİK VE YENİ ASKERLİK SİSTEMİ::

"Yeni sistemde lisans ve lisans üstü için ordumuzun ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere iki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek."

Lise ve altı mezunlar için, 6 ay artı 6 aylık bir askerlik uygulaması getirileceğini aktaran Erdoğan, "Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar." dedi.

Erdoğan, bedelli askerlik konusunda da, "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkide bir çıkacak mı çıkmayacak mı böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın, isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecekler." bilgisini paylaştı.

perm hamidiye camii

mödo
Perm, Rusya'nın kuzeyinde kuzey kutbuna yakın bir şehirdir. Buranın yerli müslümanları, Abdülhamid han zamanında kendi çabalarıyla bir camii inşa etmişler ve bu camiinin adını Hamidiye camii koymuşlar. Bunun üzerine padişah Abdülhamid'e bağlılıklarını belli etmek için bu camiinin resmini ve tarihlerinden bahseden bir yazıyı zamanın dergisi Osmanlı'da çıkan serveti Fünun dergisinde çıkması için Osmanlıya göndermişler. Sscb dönemi, 1. ve 2. Dünya savaşları ve soğuk savaş döneminde camii müze gibi işlerde kullanılmış veya yerine göre kapatılmış. Bugün buradaki halk bu camiinin adının Hamidiye camii olduğunu bilmemektedir. Tâ ki yedikıta dergisi yazarları bu camiinin yazısını eski serveti Fünun dergisinde görüp ve bunun üzerine orayı ve oranın halkını bilgilendirene kadar...(bkz:yedikıta 2019 Şubat sayısı) (güzel çalışma olmuş)

sevgililer günü

mödo
Sevgililer gününün tarihçesi ise 3. yüzyılda Aziz Valentine'nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasaklamıştır. Rivayete göre bu yasağa karşı gelen Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir. İhanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine M.S. 270 yılında 14 Şubat'ta idam edilmiştir. Bu nedenle her yıl 14 Şubat'ta Sevgililer günü kutlanmaktadır.

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel bir gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.

bruce lee

mödo
Bruce Lee, aktör ve dövüş sanatları uzmanı. 27 Kasım 1940'ta San Francisco'da dünyaya geldi. 1939 yılında, Hong Kong'lu bir opera sanatçısı olan babası, eşi ve üç çocuğuyla beraber Amerika'ya yerleşti. Annesi ona bir Amerikan ismi koymayı düşünmüyordu fakat hastanedeki hemşireler ona, Keltçe'de güçlü insan anlamına gelen "Bruce" diye hitap ediyorlardı.

- 1 inçlik vuruşun sahibidir.(Kolu hiç geri kımıldatmadan bir inçlik mesafeden (iki buçuk cm) rakibi yere yıkıp sürükleyecek güçte bir yumruktur bu.)
- Amerika'da bir üniversitede felsefe bölümü mezunudur.
- mınçıka ile tenis oynamışlığı vardır.
- 'v' oturuşu şeklinde 30 dakikaya kadar durabiliyordu. Bu bir insanı aşan bir yetenektir.
- kutu kola tenekelerine parmağıyla delik açabiliyordu. (O zamanki tenekeler şimdiki gibi ince değildi.)

2 /