confessions

issiz adam

Yazar  · 16 Ağustos 2015 Pazar

  1. toplam giri 1173
  2. takipçi 15
  3. puan 5692
  4. toplam gelir 3,5 ₺

geri dönüşüm

issiz adam
en başarılı ülke isveç. kendi ülkesindekilerin yanı sıra başka ülkelerden de çöp alan ülkedir.

kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır.

kumrular gibi

issiz adam
evliliği güzel olanlara söylenen söz. neden söylenir peki?
çünkü kumrular eş değiştirmezler, içinde bulundukları şartlara uyum sağlar şikayet etmezler, kumru başka bir kuşun yuvasına girmez de ondan.
0 /