confessions

imschrolled

Moderatör  · 18 Nisan 2016 Pazartesi

  1. toplam giri 4933
  2. takipçi 42
  3. puan 34141
  4. toplam gelir 28,66 ₺

yıldızlar

imschrolled
Seni karanlıkta yatırıyorlar.
Korkuyorsun geceden:
Bakıp bakıp pencereden,
Yatağına sokuluyorsun.

Ben hep eski yerimdeyim, biliyorsun.
Hava açık olduğu zamanlar
Beni seyrediyor, seviniyorsun.

Ne olurdu, ben de,
Sana göründüğüm şekilde
Odana gelseydim.
Ateşböcekleri gibi,
Küçücük avucunda
Yanıp yanıp sönseydim.

Seneler geçip gider, büyürsün.
Bir gün olur, hepsi biter:
Endişeler, o çocuk üzüntün
Hepsi biter.
Aydınlanır seninçin geceler,
güneş gibi görünürsün.

Biraz sabır, küçük çocuk, biraz sabır.
Ama Allah'ın koyduğu yerde,
Yıldızlar daima yalnızdır.

t: dokunacak bir behçet necatigil şiiri.

doku

imschrolled
Görsel iletişimde, tasarımda ya da plastik sanatlarda en önemli görsel elemanlardan biri. gerçeklik izlenimini artırması bir yana dokunma hissi de sağlar. Bu bakımdan estetik bütünlük açısından oldukça önemli olduğunu söylemek mümkün. Figür-fon ilişkisi açısından, figürdeki önemi çok barizdir. Fon kısmını ele aldığımızda, figüre anlam katan, bağlamını değiştiren ve manipüle edilmesini, gizlenmesini sağlayan çevrenin/çerçevenin önemli bir elemanıdır. (Yukarıda bazı örnekleri mevcuttur.)

mecra

imschrolled
kitle iletişiminde araçlara göre şekillenmiş iletişim kanallarını ifade eder. Eskiye göre oldukça çeşitlidir ve bu noktada mecraların kabiliyetleri ve üstünlükleri zamanla değişmektedir. Mecralar; gazete, dergi, radyo, tv, internet, açık hava ve mobil olarak tasnif edilebilir. Artık yayın organları, işletmeler ve kurumlar 360 bakış açısıyla tamamını bir elde tutan kampanyalar ya da pazarlama stratejileri üretme şansına sahipler.
245 /