confessions

imschrolled

Moderatör  · 18 Nisan 2016 Pazartesi

  1. toplam giri 4408
  2. takipçi 37
  3. puan 29716
  4. toplam gelir 15,06 ₺

yıldızlar

imschrolled
Seni karanlıkta yatırıyorlar.
Korkuyorsun geceden:
Bakıp bakıp pencereden,
Yatağına sokuluyorsun.

Ben hep eski yerimdeyim, biliyorsun.
Hava açık olduğu zamanlar
Beni seyrediyor, seviniyorsun.

Ne olurdu, ben de,
Sana göründüğüm şekilde
Odana gelseydim.
Ateşböcekleri gibi,
Küçücük avucunda
Yanıp yanıp sönseydim.

Seneler geçip gider, büyürsün.
Bir gün olur, hepsi biter:
Endişeler, o çocuk üzüntün
Hepsi biter.
Aydınlanır seninçin geceler,
güneş gibi görünürsün.

Biraz sabır, küçük çocuk, biraz sabır.
Ama Allah'ın koyduğu yerde,
Yıldızlar daima yalnızdır.

t: dokunacak bir behçet necatigil şiiri.

doku

imschrolled
Görsel iletişimde, tasarımda ya da plastik sanatlarda en önemli görsel elemanlardan biri. gerçeklik izlenimini artırması bir yana dokunma hissi de sağlar. Bu bakımdan estetik bütünlük açısından oldukça önemli olduğunu söylemek mümkün. Figür-fon ilişkisi açısından, figürdeki önemi çok barizdir. Fon kısmını ele aldığımızda, figüre anlam katan, bağlamını değiştiren ve manipüle edilmesini, gizlenmesini sağlayan çevrenin/çerçevenin önemli bir elemanıdır. (Yukarıda bazı örnekleri mevcuttur.)

mecra

imschrolled
kitle iletişiminde araçlara göre şekillenmiş iletişim kanallarını ifade eder. Eskiye göre oldukça çeşitlidir ve bu noktada mecraların kabiliyetleri ve üstünlükleri zamanla değişmektedir. Mecralar; gazete, dergi, radyo, tv, internet, açık hava ve mobil olarak tasnif edilebilir. Artık yayın organları, işletmeler ve kurumlar 360 bakış açısıyla tamamını bir elde tutan kampanyalar ya da pazarlama stratejileri üretme şansına sahipler.

metonim

imschrolled
Bütün parça ilişkisidir. bütünün önemli bir parçası parlatılarak bütüne atıfta bulunulur. Filmde özellikle anlatı (narrative) öğesi olarak sık sık kullanılır. Bir mekan tanımlanırken ya da zaman tanımlaması gibi. Sınırsız şekilde kullanmak mümkündür. Örneğin, Godzilla için. Fragmanda zaten olabildiğince az görülür ya da hiç görünmez. Bunun için çığlık ile tanımlanır. Çığlığından tanırız ya da şehirdeki şiddetli bir yer sarsıntından.

Reklamlar için de çok değerli bir sistem. Bir bmw reklamında oldukça estetik ve yerinde kullanılmıştır. ızgarası ile içinde barındırdığı atlar ile otomobilin hızını atıfta bulunulmuş hem de logosunda at bulunduran markalara gönderme yapmıştır.

metafor

imschrolled
kitle iletişiminde, reklamda ve sinemada sık sık kullanılan bir anlatım yöntemi. Daha az bilinen bir kavramı, iyi bilinen başka bir kavramla anlatmaktır. Reklamcılık açısından oldukça faydalı ve akılda kalıcı olan yöntemlerdir. Sinema için de aynı biçimde özellikle ideolojik simgeleri aktarırken geçerlidir. Bir duvar yazısıyla, kırık camla, yerine göre enteresan işlemeli bir çekiç ile aktarılabilir. Heinz ketçap print/outdoor reklamlarını bu strateji üzerine inşa eder. Ketçabın doğallığını anlatmak için direkt domates ve domatesin yeşil taç kısmını kullanır. En başarılı metafor kullanımlarından biridir.

219 /