confessions

hayrikirsan

Yazar  · 21 Haziran 2017 Çarşamba

  1. toplam giri 55
  2. takipçi 3
  3. puan 392
  4. toplam gelir 0,32 ₺

istanbul fotoğraf çekilecek yerler

hayrikirsan
sizlerle bugün denk gelmiş olduğum makaleden alıntı yaparak birkaç yer paylaşmak istiyorum. makalede de genel yerler ile ilgili bilgi veriyordu direk onu atayım en iyisi.

Doğum fotoğrafçılığında çekim mekanı, adı üzerinde olduğu gibi doğumhane, hasta odası ve hastane koridorları gibi birkaç öğeden oluşuyorken, düğün fotoğrafçılığında seçenek skalası çok daha geniştir. İstenen hemen hemen her yerde düğün fotoğrafı çekilebilir.

Elbette seçilecek mekanın yansıttığı ambians, göze hoş gelirliği ve ışık ortamı düğün fotoğrafı çekimi için önde gelen şartlardır. Ayrıca mevsimin uygunluğu da seçeceğiniz mekanı etkilemektedir.

Tüm bunlarla birlikte düğün fotoğrafı çekim mekanları genellikle kalabalık olmayan mesire yerleri, ormanlık alanlar, geniş bahçeler, doğal güzellik manzarası olan( göl, ırmak, deniz vs.) yerler olarak sayılabilir.

Kalabalık şehirlerde düğün fotoğrafı çekmek için çoğunlukla ücretli girilen parklar ya da şehre uzak ormanlık bölgeler seçilirken, kalabalık olmayan ve kırsalı daha çok olan yerlerde istenilen hemen hemen her yer bir çekim mekanı olarak tasarlanabilir.

İstanbul'da evlenen çiftler için çoğunlukla tercih edilen dış çekim fotoğraf mekanları şunlardır;

Atatürk Arboretum ( Sarıyer )
Yıldız Parkı ( Beşiktaş)
Emirgan Parkı ( Sarıyer)
Balat Sahili ( Fatih)
Florya Tesisleri
Koç Müzesi

Bu listeye eklenebilecek daha bir çok mekan düğün fotoğrafı dış mekan çekimi için düşünülüp tasarlanabilir. Bir lunapark, bir çocuk parkı hatta bir AVM bile düğün fotoğrafı çekimleri için kullanılmış mekanlardır.

Kaynak: https://www.milafotografcilik.com/fotograf-cekim-mekanlari/

ishak paşa sarayı

hayrikirsan
osmanlı'nın en güzel yapıtlarından biridir hatta topkapı'dan sonraki en güzel yapıtı diyebiliriz, ancak çoğu kişi bilmez bende o yüzden internetten okuduğum bir makaleyi atacağım sizlere.

güzel ülkemizde pek çok tarihi eser ve doğal güzellik bulunmaktadır. ülkemizde bulunan tarihi eserlerin birçoğu çok eskidir, bazıları da osmanlı'dan kalmıştır. osmanlı ve saray denince herkesin aklına muhakkak topkapı sarayı gelecektir. evet topkapı sarayı başlı başına bir harikadır ancak ishak paşa sarayı da topkapı sarayı kadar güzel bir saraydır. topkapı sarayı'ndan sonra osmanlı'dan kalma en güzel saray diyebiliriz ishak paşa sarayı için.

ishak paşa sarayı nerededir ?

ilk olarak sarayın nerede olduğunu vererek başlayalım isterseniz. ishak paşa sarayı ağrı ilimizdedir. ağrı ilinin doğubeyazıt ilçesine yaklaşık 5 km uzaklıkta bulunan bir dağın yamacına kurulmuştur ishak paşa sarayı. ishak paşa sarayı nerede, hangi ilde, hangi şehirde, hangi ilimizdedir, ishak paşa sarayı nerededir ? gibi sorularınıza yanıt bulduğunuzu düşünerek saray hakkında bilgiler bölümüne geçmek istiyoruz.

ishak paşa sarayı hakkında bilgi
ishak paşa sarayı nerede ? sorusuna yanıt buldunuz, şimdi ise sarayla ilgili birkaç bilgi vereceğiz sizlere.

ishak paşa sarayının özellikleri
ishak paşa sarayında toplamda 116 oda bulunmaktadır. camii, divan, harem, türbe gibi yapılar bulunan adeta külliye, kale niteliğinde bir yapıdır. saray yalçın kayalar üzerine inşa edilmiştir, yani çıkılması zordur. saray 432 yıldır ayakta kalmayı başarabilmiş, sağlam bir yapıttır. ayrıca saray yaklaşık 7600 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. ishak paşa sarayının özellikleri arasındaki belkide en önemli özellik, onu diğer saraylardan ayıran özellik, dünyada ilk defa kalorifer döşenen saray olmasıdır. bu özellik de onu dünyaca ünlü bir saray haline getirmektedir.

ishak paşa sarayı ne zaman yapıldı ?
ishak paşa sarayı ne zaman yapıldı ? sorusuna verilebilecek net yanıt 1685 yılıdır. 1685 yılında yapılan ishak paşa sarayı'nın yapımı yaklaşık 100 yıl sürmüştür. bu süre zarfında 3 adet yönetici görmüştür saray. çolak abdi paşa ile yapımına başlanmış, onun oğlu ishak paşa devam ettirmiş ve ishak paşa'nın oğlu mehmet paşa döneminde sarayın yapımı tamamlanmıştır. 3 nesil yapımı devam etmiş, günümüzde de hala dimdik ayakta duran köklü bir saraydan bahsediyoruz.

ishak paşa sarayı kim yaptı ?
yukarıda da bahsettiğimiz gibi sarayın yapımına çolak abdi paşa ile başlanmış ve ardından gelen 2 yönetici döneminde de sarayın yapımı devam etmiştir.

ishak paşa sarayı tarihçesi
yapımına 1685 yılında başlanan ishak paşa sarayı'nın yapımı 1784 yılında bitirilmiş ve net olarak 99 yıl gibi büyük bir sürede tamamlanmıştır. 3 yönetici görmüştür. bunlar sırasıyla çolak abdi paşa, ishak paşa, mehmet paşa'dır. ayrıca sarayın türbesinde çolak abdi paşa, ishak paşa ve onların yakınları yatmaktadır.

ishak paşa sarayı efsanesi
ishak paşa sarayı efsanesi hakkında birkaç adet rivayet bulunmaktadır. bunlardan biri sarayın yapıldığı dağın köylülerinin ineklerinden sağdığı sütün, akıl almaz bir yeraltı tesisatı yoluyla saraya gelmesi ve sarayın çeşmelerinden süt aktığıdır. diğer bir efsane ise sarayın zindanları hakkındadır.

ishak paşa sarayı zindanları

ishak paşa sarayı zindanları, ishak paşa efsanesi olarak adından sıkça bahsettirmiştir. ishak paşa zindanları hakkındaki söylem şudur: zindana girdiğinizde parlak ışık görürsünüz, zindana giren suçlunun suçuna göre ışık daha parlak veya daha az parlak yanmaktadır. buda suçlunun cezasının belirlenmesi, daha kötü bir hücrede kalması için kolaylık sağlamaktadır. tabii ki bunların hepsi bir rivayet.

kaynak: https://bilgilen.in/ishak-pasa-sarayi-nerede-bilgiler/

instagram takipçi kasma

hayrikirsan
instagram takipçi kasma için kullanabileceğiniz yüzlerce site var ancak birçoğu da dandik siteler desem yanlış olmaz sanırım. herkes bu başlık altından instagram takipçi kasma için kullandığı siteleri atsa ve iyi siteleri bularak herkes faydalansa ?

örneğin ben http://silvertakip.com sitesini kullanıyorum şuana kadar herhangi bir sıkıntım problemim yok, işimi görüyor. sizinde kullandığınız siteleri bekliyorum.

türk bayrağı kanunu

hayrikirsan
şanlı bayrağımızın kanunudur, 2893 nolu kanundur ve 1983 tarihinde kabul edilmiştir. 12 maddelik bir kanun olan şanlı bayrağımızın kanununu belki çoğu kişi bilmeyebilir.

Türk Bayrağı Kanunu 29 Mayıs 1936 tarihli ve 2994 sayılı Türk bayrağının şekli,yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.Kanuna göre, Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmî yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara, kürsülere örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz. Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.

Madde 1 – Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Bayrağın Şekli ve Yapımı

Madde 2 – Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay – yıldızlı albayraktır.

Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve fors) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir.

Bayrağın Çekilmesi ve İndirilmesi

Madde 3 – Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır.

Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur.

(Değişik : 14/7/1999 – 4409/1 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı sürekli çekili kalır.

(Değişik : 14/7/1999 – 4409/1 md.) Bayrağın; nerelerde daimi olarak çekilmeyeceği, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği, Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk Bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanları ile Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene ilişkin hususlar, tüzükte gösterilir.

Bayrağın Yarıya Çekilmesi

Madde 4 – Türk Bayrağı, yas alameti olarak 10 KASIM'da yarıya çekilir. Yas alameti olmak üzere Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakanlıkça ilan edilir.

Bayrağın Selamlanması

Madde 5 – Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrak, cephe alınarak selamlanır.

Bayrağın Örtülebileceği Yerler

Madde 6 – Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir.

Ayrıca milli orf ve adetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri tüzükte gösterilir.

Yasaklar

Madde 7 – Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya uniforma şeklinde giyilemez.

Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.

Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.

Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır.

Cezalar

Madde 8 – (Değişik: 23/1/2008-5728/421 md.)

Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır.

Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi uyarınca idarî para ceza verilir.

Tüzük

Madde 9 – Bu Kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belirtilen hususlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte gösterilir

Yürürlükten kaldırılan kanun:

Madde 10 – 29 Mayıs 1936 Tarih ve 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 11 – Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kaynak: http://karanfilbayrak.com/bayrak/turk-bayragi-kanunu/
2 /