confessions

hayrikirsan

Yazar  · 21 Haziran 2017 Çarşamba

  1. toplam giri 92
  2. takipçi 3
  3. puan 573
  4. toplam gelir 0,4 ₺

türk bayrağı kanunu

hayrikirsan
şanlı bayrağımızın kanunudur, 2893 nolu kanundur ve 1983 tarihinde kabul edilmiştir. 12 maddelik bir kanun olan şanlı bayrağımızın kanununu belki çoğu kişi bilmeyebilir.

Türk Bayrağı Kanunu 29 Mayıs 1936 tarihli ve 2994 sayılı Türk bayrağının şekli,yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.Kanuna göre, Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmî yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara, kürsülere örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz. Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.

Madde 1 – Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Bayrağın Şekli ve Yapımı

Madde 2 – Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay – yıldızlı albayraktır.

Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve fors) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir.

Bayrağın Çekilmesi ve İndirilmesi

Madde 3 – Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır.

Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur.

(Değişik : 14/7/1999 – 4409/1 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı sürekli çekili kalır.

(Değişik : 14/7/1999 – 4409/1 md.) Bayrağın; nerelerde daimi olarak çekilmeyeceği, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği, Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk Bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanları ile Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene ilişkin hususlar, tüzükte gösterilir.

Bayrağın Yarıya Çekilmesi

Madde 4 – Türk Bayrağı, yas alameti olarak 10 KASIM'da yarıya çekilir. Yas alameti olmak üzere Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakanlıkça ilan edilir.

Bayrağın Selamlanması

Madde 5 – Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrak, cephe alınarak selamlanır.

Bayrağın Örtülebileceği Yerler

Madde 6 – Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir.

Ayrıca milli orf ve adetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri tüzükte gösterilir.

Yasaklar

Madde 7 – Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya uniforma şeklinde giyilemez.

Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.

Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.

Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır.

Cezalar

Madde 8 – (Değişik: 23/1/2008-5728/421 md.)

Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır.

Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi uyarınca idarî para ceza verilir.

Tüzük

Madde 9 – Bu Kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belirtilen hususlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte gösterilir

Yürürlükten kaldırılan kanun:

Madde 10 – 29 Mayıs 1936 Tarih ve 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 11 – Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kaynak: http://karanfilbayrak.com/bayrak/turk-bayragi-kanunu/

istanbul fotoğraf çekilecek yerler

hayrikirsan
sizlerle bugün denk gelmiş olduğum makaleden alıntı yaparak birkaç yer paylaşmak istiyorum. makalede de genel yerler ile ilgili bilgi veriyordu direk onu atayım en iyisi.

Doğum fotoğrafçılığında çekim mekanı, adı üzerinde olduğu gibi doğumhane, hasta odası ve hastane koridorları gibi birkaç öğeden oluşuyorken, düğün fotoğrafçılığında seçenek skalası çok daha geniştir. İstenen hemen hemen her yerde düğün fotoğrafı çekilebilir.

Elbette seçilecek mekanın yansıttığı ambians, göze hoş gelirliği ve ışık ortamı düğün fotoğrafı çekimi için önde gelen şartlardır. Ayrıca mevsimin uygunluğu da seçeceğiniz mekanı etkilemektedir.

Tüm bunlarla birlikte düğün fotoğrafı çekim mekanları genellikle kalabalık olmayan mesire yerleri, ormanlık alanlar, geniş bahçeler, doğal güzellik manzarası olan( göl, ırmak, deniz vs.) yerler olarak sayılabilir.

Kalabalık şehirlerde düğün fotoğrafı çekmek için çoğunlukla ücretli girilen parklar ya da şehre uzak ormanlık bölgeler seçilirken, kalabalık olmayan ve kırsalı daha çok olan yerlerde istenilen hemen hemen her yer bir çekim mekanı olarak tasarlanabilir.

İstanbul'da evlenen çiftler için çoğunlukla tercih edilen dış çekim fotoğraf mekanları şunlardır;

Atatürk Arboretum ( Sarıyer )
Yıldız Parkı ( Beşiktaş)
Emirgan Parkı ( Sarıyer)
Balat Sahili ( Fatih)
Florya Tesisleri
Koç Müzesi

Bu listeye eklenebilecek daha bir çok mekan düğün fotoğrafı dış mekan çekimi için düşünülüp tasarlanabilir. Bir lunapark, bir çocuk parkı hatta bir AVM bile düğün fotoğrafı çekimleri için kullanılmış mekanlardır.

Kaynak: https://www.milafotografcilik.com/fotograf-cekim-mekanlari/

vizyona girecek filmler

hayrikirsan
1. Şansımı Seveyim
Vizyona Girecek Filmler listemizin ilk sırasında yönetmenlik koltuğunda Ender Mıhlar'ın oturduğu listemizdeki tek Türk film olan “Şansımı Seveyim” bu hafta vizyonda bulunuyor. Filmin başrolleri ise Cem Gelinoğlu, Zeynep Tuğçe Bayat, Gökhan Kıraç, Metin Yıldız ve Ümit Yesin tarafından oynayacak. Senaryo kısmını ise ünlü dizi ve film yazarı daha önce ismini Kiraz Mevsimi dizisinde ve Oflu Hoca'nın Şifresi filminde gördüğümüz Ferhat Ergün kaleme alıyor!

Ferhat Ergün'ün kaleme aldığı “Şansımı Seveyim” komedi filmi vizyona girecek filmler listemizin 1. sırasında yer alıyor. Konusu ise çok ilginç. Her bulunduğu çevreye şanssızlık yağdıran bir adamın senelerinin geçtiği büyüdüğü mahalleye geri dönmesini anlatan bu Türk filmi bu hafta vizyonda!

2. Şanslı Logan
Bu hafta vizyona girecek filmler listesinde 2. sırada yer alan oyuncu kadrosunda Daniel Craig'in de bulunduğu Şanslı Logan filminin yönetmen koltuğunda ise Steven Soderbergh oturuyor. Film Kuzey Carolina'da “NASCAR” yarışları yapılırken 2 kardeşin bir soygun gerçekleştirmesini ve yüklü bir paraya oturmasını konu alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Steven Soderbergh'in yaptığı bu filmde oyuncu kadrosu Daniel Craig ile bitmiyor ve Adam Driver, Channing Tatum, Riley Keough, Sebastian Stan, Katherine Waterston, Hilary Swank, Seth MacFarlane, Katie Holmes gibi isimler de bulunuyor.

3. Sadakat Yolunda
Başrolünü Kate Mara'nın oynadığı, yönetmen koltuğunda ise Gabriela Cowperthwaite'nin oturduğu filmde yeni bir hayata başlamak için askere giden genç kız Megan'ın bomba imha timindeki Rex adlı köpekle bağlanan konusunu anlatıyor. Genç başrol oyuncusu Kate Mara sadece oyuncu kadrosunda tek kalmıyor. Oyuncu kadrosunda Kate Mara dışında Bradley Whitford, Tom Felton, Geraldine James, Edie Falco gibi isimler de bulunuyor. Böylece vizyona girecek filmler listemizin 3.sırasını Sadakat Yolunda alıyor.

4. Terminatör 2: Mahşer Günü
Filmin asıl hali 1 Temmuz 1991 tarihinde vizyona girmişti. Ancak Terminatör 2: Mahşer Günü filmi 3 boyutlu olarak restore edilip tekrar vizyona giriyor. Bol aksiyonlu gerek kan gerekse yeni teknolojilerin kullanıldığı bu 25 yıllık film 3 boyutlu halde yine restore edilmiş şekilde geliyor.

Oyuncu kadrosunda başrolleri paylaşan Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Edward Furlong, Robert Patrick gibi isimlerin bulunduğu filmin yönetmen koltuğunda ise hatırladığınız gibi yönetmen koltuğunda James Camaron oturduğu bu film 3 boyutlu halde tekrar bu hafta vizyona giriyor. 3 boyutlu Terminatör 2 bu hafta vizyona girecek filmler listesinde tek yere sahip oluyor.

5. Çılgın Hırsız 3
Pierre Coffin'in yönetmen koltuğunda oturduğu müthiş seri Çılgın Hırsız için 3.film bu hafta vizyona giriyor. Bu hafta yeniden izleyecileri ve dünyanın her yerinde bulunan seyircileriyle animasyon filmi Çılgın Hırsız tekrar buluşacak. Gru ve minyonlarının suç dünyasında yaptığı hırsızlıkları ele alan film kötü olmanın ne kadar iyi hissettirdiğini konu alacak.

6. Senin Adın
Vizyona Girecek Filmler listemizin son sırasında ise yine bir animasyon filmi bulunuyor. Bu seferki animasyon filminin yönetmen koltuğunda Makoto Shinkai oturuyor. Filmin konusu biraz arkadaşlık ve biraz da sevgiyi ele alıyor. Birbirlerini asla tanımayan ve görmeyen 2 genç birbirleriyle değişik ve garip şekilde bağlantı kuruyor.

kaynak: https://www.buzzyseries.com/vizyona-girecek-filmler/

proxy

hayrikirsan
Proxy, ya da Türkçe adıyla vekil sunucu, internete erişim anında kullanılan bir ara sunucudur. Bu durumda, örneğin bir ağ sayfasına erişim sırasında doğrudan bağlantı yerine: Tarayıcı vekil sunucuya bağlanır ve hangi sayfayı istediğini söyler. Vekil sunucu gerekiyorsa o sayfaya bağlanır ve içeriği alır.

Proxy satın almak için http://proxysatinal.com u ziyaret edebilirsiniz.

ilber ortaylı seyahatnamesi kitap özeti

hayrikirsan
tam özet demeyeyim ama kitaptan küçük bir bölüm. genel kültür açısından sözlüğe faydalı olur diye düşündüm.

Son kazılar İran tarihini daha eskilere götürüyor; inanılmaz gerçekler ortaya çıkıyor. Anadolu'nun doğusu, Yukarı Mezopotamya ve Batı Iran arasında arkeolojik ve yazılı malzemenin ortaya çıkardığı çok kesin bağlar ve benzerlikler var.

Ne tuhaf ve ne kadar takdir edilecek bir tutumdur ki, Batı Azerbaycan'daki Hasanlu'da M.Ö. 1000 yılına ait kazılar Azerbaycanlı heyetler tarafından yapılıyor ve gülünç etnik yorumlara konu edilmiyor. Birtakım eski tekniklerin daha da eskiye gittiği, mesela seramikte mine kullanılmasının İran'ın bu devirlerine ait olduğu görülüyor.

Topkapı Saraylındaki sergi görüşleri değiştirir

Mimarisi ile de dünyanın en orijinal müzelerinden olan Tahrandaki İran Bastan yani arkeoloji müzesi her yıl çarpıcı yeni yorumlara yol açan yeni eserlerle doluyor.

İktisadi zorluklara ve teknik altyapının imkânsızlıklarına rağmen İran'ın kültürü, o memleketin en büyük alçısıdır. Şiir ve tarihten uzak yaşayan bizim yeni nesillere göre İran'ın farkı budur. Tabii adamakıllı dünyadan bihaber olanlar da var. İran'a müdahale edince oranın anında parçalanacağını düşünen Washington'daki çevreler yeni idare zamanında kendine gelecek gibi görünüyorlar, ama erken hüküm vermeyelim.

İranlı aydının portresi

İran'ın okumuşu nedir, kimdir? Bizim ülkemize göre bütün boyutlarıyla abartılmış bir çevre ve o çevrenin insanını düşünmeliyiz.

Mazenderan ve Hazar kıyısının yeşillikleri yanında İran, geniş çöllerin ülkesidir. Başkent Tahran muhteşem bir dağın eteklerinde yer alır, yani Guh-ı Demavend… Kuzey Tahran kışın kar görür, yazları da serindir.

Kuzey Tahran halkının refahı, geniş bahçeli evleri, yaşadıkları hayat 1960'ların hatta 70'lerin Türkiye'sinde gıpta ile anılırdı.

kaynak: https://www.evvelcevap.com/kitap-ozetleri/

şerit led

hayrikirsan
Şerit led küçük led ampüllerin esnek ve ince bir şerit üzerine dizilmesiyle oluşturulan ledlerdir. Genelde 1 metrede 60 led bulunur. Tek çipli ve üç çipli olanları mevcut olmakla birlikte yaygın olarak tek çipli ve metrede 60 led bulunan şerit led'ler kullanılmaktadır. Bununla beraber metrede 30 led bulunduran 3 çipli ledler de mevcuttur.

satın almak veya daha fazla bilgi sahibi olmak için şu adrese göz atmanızda fayda olabilir: http://www.ledavm.net/serit-led

metal epoksi macunu

hayrikirsan
Yapısal olarak iki bileşenden meydana gelen , yüksek dayanıklık ve aynı doğrultuda yapışma gücüne sahip epoksi yapılı bir dolgu macunudur. Yapısal olarak iki bileşenden meydana gelen , yüksek dayanıklık ve aynı doğrultuda yapışma gücüne sahip epoksi yapılı bir dolgu macunudur.

https://www.chesterturkey.com/haber-metal-epoksi-macunu-nedir-58.html adresinden metal epoksi macunu ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmanız mümkün, kendim de oradan bilgi sahibi oldum diye link bırakıyorum.

arabuluculuk

hayrikirsan
Arabuluculuk, aralarında davaya konu olmuş ve olabilecek bir uyuşmazlık olan kişilerin uyuşmazlıklarını bir arabulucu eşliğinde karşılıklı olarak tartışarak çözüme kavuşturmaya çalıştıkları bir süreçtir.01.01.2018 tarihinden itibaren bu yöntem; kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ücretleri, ulusal bayram, genel tatil ücretleri gibi işçilik alacakları bakımından zorunlu hale getirilmiştir.

https://aylingostericiler.av.tr/arabulucugun-zorunluluklari-nelerdir adresinden oldukça hassas olan bu konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

avşa adası

hayrikirsan
İstanbul'lu orta gelir düzeyli ailelerin yaz tatili için Tekirdağ'a yakınlığı sebebiyle tercih ettiği, Balıkesir ilinin Marmara Adalar Belediyesi'ne bağlı, Tekirdağ'dan feribot seferleri ile ulaşabileceğiniz adadır.

Tekirdağ feribot seferlerinin detaylarını soranlar olmuş, https://avsa.bandirma.com.tr/tekirdag-avsa-feribot-seferleri-oz-kaptan internetten bulduğum bu kaynak işinizi görecektir sanırım inceleyebilirsiniz.

düğün planlaması nasıl yapılır

hayrikirsan
Evlenmek zor iştir. Her detayı ayrı ayrı planlanan, çok sade bir düğün töreni için bile günlerce plan yapılması gereken bir törendir. Hal böyle olunca da çiftler ister istemez bir stresin içine girerler. Bu durum özellikle de kararsız çiftlerde had safhaya ulaşır.

Peki böylesi bir stresli süreci en az stresle geçirebilmenin yolu var mıdır? Henüz böylesi kolay bir yol olduğunu düşünmüyorum ancak işlerinizi biraz daha kolaylaştıracak ve hızlandıracak bir kaç öneride bulunmak istiyorum.

Tüm yapılacakları bir liste hazırlayarak sırasıyla yapmak listenin tek kuralı. Nedir bu yapılacaklar ?

İlk olarak, düğün fotoğrafçısı seçiminizi yapmalısınız. Randevular 6 ay önceden başlamaktadır.

Düğün salonu seçiminizi ne kadar erken yapıp kaporanızı verirseniz o kadar ucuza kiralamış olursunuz.

Gelin olacak genç kızların en çok düşündüğü konulardan birisi, gelinlik seçimidir. Bu nedenle seçeceğiniz gelinlikçi ve gelinlik modelini düğününüzden 2-3 ay öncesine kadar ayarlamalısınız.

Kuaförünüzü de en az 1 ay öncesinden bilgilendirmelisiniz.

Geriye kalan davetiye ve nikah şekeri gibi davetlilere dağıtılacaklar içinse 1 ay öncesinden karar verip yaptırmalısınız. Davetiyelerin isim listesi hazırlığının ek bir süre istediğini unutmayın.

kaynak: https://www.gelinkizinruyasi.com/dugun-planlamasi/

bebeklerde sarılık

hayrikirsan
yeni doğan % 60 bebeğin hayatının ilk ya da ilk iki haftasında sarılık görülür. aslında doğan her bebekte doğuştan sarılık vardır ama bu her zaman farkedilmez.

çoğu bebek için bu durum geçici olup hafif seyreder ve kendiliğinden geçer. ancak nadir durumlarda sarılık ciddi bir durumdur bu yüzden bebeği devamlı gözlemlemek
gerekmektedir.

bebekler neden sarılık olur

kandaki bilirubin denilen bir pigmentin artışından kaynaklanır.herkesin kanında bilirubin bulunur ve normalde karaciğer bilirubini kandan çeker ve bilirubin bağırsaklar vasıtasıyla dışarı atılır.

hamilelikte annenin karaciğeri bebeğin kanındaki bilirubini çeker ancak bebek doğduktan sonra kendi karaciğerinin işe başlaması biraz zaman alır. bebeklerin hayatlarının ikinci ya da üçüncü gününde ortaya çıkıp bir ya da iki hafta sürer( premature doğan bebeklerde iki ay kadar sürebilir) bebeğin yüzünde, boynunda ve vücudunda hatta bazen ayaklarında sarılaşma görülür.

anne sütünün az geldiği durumlarda sarılık görülür. böyle bir durumunuz varsa hastanenizin yeni doğan bölümüne danışarak emzirmeyle ilgili destek alabilirsiniz. anne sütüyle doyabilen bebeğin sarılığı bir süre sonra geçer. bazı durumlarda anne sütünün neden olduğu sarılık durumu ortaya çıkar ki bebeğin hayatın ilk haftalarında ortaya çıkıp bebek emdikçe ortadan kaybolur. bebeğiniz sütünüzü yeterince emiyor ve kilo alıyor olsa da bazen anne sütü bebeğin karaciğerinin bilirubin emilimini engeller ve bebekte sarılık görünür. bu durum bir kaç haftada geçebilmektedir.

bebeklerde sarılık zararlı mı?

bebeğin kanındaki bilirubin oranı çok yüksekse bebekte ciddi sorunlara yol açabilmektedir. bebeğin sinir sisteminde hasara ve çok nadir de olsa beyninde zeka geriliğine yol açabilmektedir.

bebeklerde sarılık nasıl geçer?

sarılık olmuş çoğu bebek herhangi bir tedavi görmeden düzelir. ancak bilirubin seviyesi yükselirse fatoterapi(ışık tedavisi) oldukça güvenli ve etkili bir tedavidir. bebek mavi ışık altında, çıplak ve gözleri kapatılmış bir şekilde yatırılıp belli bir süre yatar.
bir başka tedavi yöntemi ise fatoterapi battaniyesidir. bebeğin çıplak vücudu bu battaniyeyle sarılarak bilirubin seviyesi düşürülür.

tüm tedavilere rağmen bebeğin sarılığı düşmeyip yükseliyorsa, bebeğin kanı bilirubin oranı normal bir kanla değiştirilmek suretiyle bebeğin kanı değiştirilebilir.

bebeğinizin sarılığının yükselmemesi için onu bol bol beslemeli ve yeterli oranda dışkılayıp dışkılamadığını gözlemlemelisiniz.

kaynak: https://www.harikabebek.com/bebeklerde-sarilik/

matbaanın icadı

hayrikirsan
Matbaa, 1440 yıllarında Roma İmparatorluğu zamanında Alman Johannes Gutenberg tarafından sıkıştırmalı baskı temelinde icad edilmiştir.

Bir kuyumcu olan Gutenberg, var olan tüm baskı tekniklerine adapte edilebilen her şeyiyle mükemmel bir baskı makinası geliştirerek tüm dünyada yankı uyandırmıştır. El kalıbıyla kullanılan bu yeni icad tüm baskı yatırımlarında karlılık getirecek tekli metal kalıp kullanımının da önünü açmıştır.

kaynak: https://www.istanbulofsetmatbaa.com/matbaa-nedir/