confessions

cayisallama

Admin  · 18 Mart 2015 Çarşamba

  1. toplam giri 11097
  2. takipçi 67
  3. puan 62932
  4. toplam gelir 59,4 ₺

açıklamak

cayisallama
Bir konuyla ilgili olarak gerekli bilgileri vermek, izah etmek.
Bir sorunla ilgili olarak aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek.
Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.
Açıkça söylemek, ifşa etmek.
Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek.
526 /