confessions

cayisallama

Admin  · 18 Mart 2015 Çarşamba

  1. toplam giri 10734
  2. takipçi 63
  3. puan 60429
  4. toplam gelir 50,94 ₺

açılmak

cayisallama
Açmak işi yapılmak veya açmak işine konu olmak.
(renk için) Koyuluğunu yitirmek.
Kendine gelmek, biraz iyileşmek, ferahlamak.
(gemi) Gitmek, uzaklaşmak.
Sıkılması, çekinmesi, tutukluğu kalmamak.
(kuruluşlar için) İlk kez veya yeniden işe başlamak.
İşini gereğinden veya götürebileceğinden geniştutmak.
Genişlemek, bollaşmak.
Delinmek, yırtılmak.
(sis, karanlık, duman için) Dağılmak, yoğunluğunu yitirmek.
Gereken güce ulaşmak.
Sırrını, üzüntüsünü, sorunlarınıbirine söylemek.
(pencere, kapı, yol için) Geçit vermek.
Ayrıntıya girmek.
(yüzerken) Kıyıdan uzaklaşmak.

açılma

cayisallama
Açılmak işi.
Bir film çekiminde karanlıkta başlayıp gittikçe aydınlanarak görüntülerin belirmesine dayanan noktalama.
Bir grupta, sıraların jimnastik alıştırmaları için dağınık düzene girmesi.
Çatlama.

kırklareli üni. akademik personel alım ilanı 08.05.2015

cayisallama
(gbkz:Kırklareli Üniversitesi) Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları
belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.
maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.
Başvurular, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda profesör
ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadroları için ise ilgili
Birimlere şahsen yapılacaktır.
Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki
formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ile üç adet fotoğraf, doçentlik belgesi, nüfus
cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi
fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını
4 takım dosya halinde ve ayrıca 4 adet CD ortamında vereceklerdir.
Yardımcı doçent kadrosuna başvuracak adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet
sitesindeki formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ile 3 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı
fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, yabancı dil belgesi, askerlik durum
belgesi, özgeçmiş, yayın listesiyle bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya halinde ve ayrıca 4
adet CD ortamında vereceklerdir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması
gereklidir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/PROGRAM Doç. Yrd. Doç. NİTELİKLER
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler (gbkz:1 DOÇENT)

Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği (gbkz:1 YARDIMCI DOÇENT)
Bilgisayar Mühendisliği lisans ve Bilgisayar Mühendisliği doktora mezunu olmak.

Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
(gbkz:2 YARdımcı doçent) Turizm İşletmeciliği doktora mezunu olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuar Teknikleri (gbkz:1 yardımcı doçent)
Biyoloji doktora mezunu olmak ve Mantar
Biyokimyası alanında çalışma yapmış olmak.
506 /