confessions

cayisallama

Admin  · 18 Mart 2015 Çarşamba

  1. toplam giri 10751
  2. takipçi 63
  3. puan 60488
  4. toplam gelir 50,94 ₺

adam

cayisallama
İnsan.

Erkek kişi.
İyi yetişmiş, değerli kimse.
Birinin yanında ve işinde bulunan kimse.
Birinin yararlandığı, kullandığıkimse.
Birinin sözünü dinleyen, nazınıçeken kimse, kayırıcı.
İyi huylu, güvenilir kimse.
(belirsizlik zamiri yerine), Herkes, kim olursa olsun.
Görevli kimse.
(isim tamlamalarında) Bir alanda derin bilgisi olan veya bir alanıbenimseyen.
Eş, koca.
501 /