confessions

cayisallama

Admin  · 18 Mart 2015 Çarşamba

  1. toplam giri 10981
  2. takipçi 65
  3. puan 61818
  4. toplam gelir 56,29 ₺

ağıl

cayisallama
Koyun ve keçi sürülerinin gecelediği, çit veya duvarla çevrili yer.
Bazı yıldızların, özellikle ayın çevresinde görülen geniş ve aydınlık teker, ayla, hale.
Bazı görüntülerdeki çok ışıklı cisimleri çevreleyen ışıklı teker.
490 /