confessions

cayisallama

Admin  · 18 Mart 2015 Çarşamba

  1. toplam giri 9300
  2. takipçi 57
  3. puan 50823
  4. toplam gelir 25,88 ₺

piyasa

cayisallama
Gereken satın alma gücüne sahip alıcılar ile alıcıların talep ettikleri mal, hizmet veya menkul kıymetlere sahip olup da bunları satmak isteyen satıcıların amaçlarını gerçekleştirecek şekilde buluşmalarını sağlayan her türlü ortamdır.” Açıklaması aşağıdakilerden hangisini açıklamak için uygundur.

eurobond

cayisallama
Bir ülkenin dış borçlanmada kullandığı araçlar, uluslararası piyasalarda tahvil satışı ile gerçekleşir. Bu tür borçlanmalarda iki tür tahvil kullanılabilir: Yabancı tahvil ve eurobond. Yabancı tahvil, yabancı bir ülkede satışa sunulan ve o ülke para birimi üzerinden ihraç edilen tahvillerdir. Eurobond ise satışa sunulduğu ülkenin para birimi dışında bir para birimi üzerinden ihraç edilen tahvillerdir. Örneğin, TC Hazine'si tarafından ABD doları üzerinden ihraç edilen tahvillerin Londra piyasasında satılması gibi. Günümüzde uluslararası tahvil piyasasında, yeni ihraç edilen tahvillerin yaklaşık %80′i eurobond olarak çıkarılmakta (genellikle euro ve ABD doları bazında) ve bu menkul kıymetlere ilişkin piyasa çok hızlı bir büyüme sergilemektedir. Bu gelişmeye paralel olarak, eurobond'lar ülkemizde de son dönem de yüksek talep gören bir sermaye piyasası aracı haline gelmişlerdir.

(bkz:eurobond piyasası)

gelir ortaklığı senedi

cayisallama
Belli bir kamu altyapı tesisinin belli bir süre içindeki gelirinin, belli bir orandaki bölümüne karşılık gösterilen ve Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından ihraç edilen menkul kıymetlerdir. Keban Barajı, Boğaziçi Köprüsü gelir ortaklığı senetleri gibi.

katılma intifa senedi

cayisallama
Anonim ortaklıkların nakit karşılığı satılmak üzere ihraç ettikleri, ortaklık haklarına sahip olmaksızın, elinde bulunduran kişiye kârdan pay alma, tasfiye bakiyesin den yararlanma, yeni pay alma gibi haklar sağlayan menkul kıymetlerdir.

devlet tahvilleri

cayisallama
Kamu kesimi harcamalarını ve bütçe açıklarını finanse etmek amacıyla Hazine ta rafından çıkartılan bir yıl ve daha uzun vadeli borçlanma araçlarıdır. Devlet tahvilleri hem iskontolu, hem kupon ödemeli olarak ihraç edilebilir.

özel sektör tahvilleri

cayisallama
Tahvil, devlet ve anonim şirketler tarafından, ödünç para bulmak amacıyla, üze rinde yazılı değerleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkarılan, vadesi bir yıl ve daha uzun borç senetleridir. Özel şirketler tarafından çıkartılan tahviller özel sektör tahvili olarak adlandırılır. Bu menkul kıymetler, şirketler tarafından çıkartılan uzun vadeli borçlanma araçlarıdır. Türk Ticaret Kanununa göre tahviller, çok çeşitli biçimlerde çıkarılabilmektedir (Primli tahviller, başa baş tahviller, ikramiyeli tahviller, endeksli tahviller gibi). En çok karşılaşılan şirket tahvili, elinde bulunduran kişiye üç ayda bir, altı ayda bir veya yılda bir faiz ödemesi yapmakta ve vade sonunda üzerinde yazılı değeri ödemektedir. Bu tür tahviller kupon ödemeli tahvil olarak adlandırılır.

hisse senetleri

cayisallama
Hisse senedi, sermayesi paylara bölünmüş ve karşılığında kıymetli evrak çıkara bilen anonim ortaklık ve sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıkların, kanuni şekillere uygun olarak düzenledikleri belgeler olup, sermayesinin belli bir oranını temsil ve sahiplerine o oranda ortaklık hakkı sağlayan menkul kıymettir. Kısaca, hisse senetleri, elinde bulunduran kişiye o şirketin net geliri ve varlıkları üzerinde alacak hakkı doğuran pay senetleridir.

sermaye piyasası araçları

cayisallama
Sermaye piyasası araçları bir yıl ve daha uzun vadeye sahip borç ve ortaklık ifade eden araçlardır. Bu araçlardaki fiyat dalgalanması para piyasası araçlarına göre da ha büyüktür ve bu nedenle oldukça riskli araçlar olarak değerlendirilirler. Ülkemizde uzun yıllardan beri yaşanan enflasyonist süreç, neden olduğu belirsizlik ortamı nedeniyle, hisse senetleri dışındaki sermaye piyasası araçlarının kullanımının sınırlı kalmasına yol açmıştır. Dolayısıyla, hisse senetleri ve son dönemlerde popüler hale gelen eurobond'lar dışındaki sermaye piyasası araçları, piyasalarda yoğun olarak işlem gören araçlar değildir. Enflasyon oranı düştükçe, borç işlemlerinin vadeleri uzayacağı için, bu araçların kullanımı yaygınlaşacaktır.

ankara rüzgarı

cayisallama
Pembe küçük dudağın söyledi şarkımızı
İndi bahar Ankara'nın sisli yamaçlarına
İçli sesin ah ne kadar açtı gönül yasını
Her gören ağladı, kalbini bağladı dalgalı saçlarına

Söyledim aşkımı ben, Ankara rüzgarına
Olmadı kaldı benim her hevesim yarına
Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına

Önce biraz gülecek, kalbe ümit katacak
Söz verecek, gelmeyecek, hep seni aldatacak
Sev diyecek, sevmeyecek, belki de ağlatacak

Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına

Söyledim aşkımı ben, Ankara rüzgarına
Olmadı kaldı benim her hevesim yarına
Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına.

Beste: Gündoğdu Duran
Güfte: Gündoğdu Duran
Makam: Muhayyerkürdi
Usûl: Nim Sofyan
Seslendiren: Nesrin Sipahi

arkadaş

cayisallama
lise döneminde gittiğimiz bir internet cafe vardı. Saatlerce oralarda takılırdık. İlk gittiğim ve her zaman gittiğim internet cafe'nin adıydı. Çok farklı bir isim olarak algılamıştım.
0 /