confessions

axit

Yazar  · 1 Mayıs 2016 Pazar

  1. toplam giri 822
  2. takipçi 19
  3. puan 8537
  4. toplam gelir 5,83 ₺

kazakistan'ın latin alfabesine geçmesi

axit
Geç bile kaldılar.
Orada yaşamış biri olarak çok geç kaldıklarını düşünüyorum. Sadece kazaklar değil diğer Türk yurtları da geçmeli.

Aslında arabi harflere geçse tüm Türk yurtları daha iyi olur. Destekleme nedenim Türk dilinin bir alfabede birleşmesi en azından.

şeriat

axit
Koskoca islam Halife'si olduğu halde her akşam kötürüm yaşlı bir kadının yanına gidip evini süpüren, yemeğini yediren Ömer (radiyallahü anh) ın uyguladığıdır.

büyüklerden nasihatler

axit
İmam Ca'ferüs-Sâdık (k.s.) Hazretlerinin, oğlu Mûsâ Kâzım Hazretlerine nasîhatı:
—Ey oğlum, kendi rızkına râzı ol! Kendi rızkına râzı olan, kimseye muhtâc olmaz. Gözü başkasının malında olan, fakir olarak ölür. Allâhü Teâlânın taksim ettiği rızka râzı olmayan, O'nu kazâ ve kaderinde, dilediğini ve yaratmakta töhmet altında tutmuştur. Kendi kusurlarını küçük gören, başkasınınkileri büyütmüş olur. Her zaman kendi kusurlarını büyük gör. Başkasının gizli bir şeyini açığa vuranın, evindeki gizli şeyler herkesçe bilinir. Kardeşi için kuyu kazan, o kuyuya kendisi düşer. Ahmaklar arasında bulunan horlanır, âlimler arasında bulunan hürmet görür.
Ey oğlum, insanlara kızmaktan çok sakın, yoksa sana da kızarlar. Boş iş ve söze karışmaktan sakın, sonra aşağılanırsın.
Ey oğlum, lehinde veya aleyhinde de olsa, hakkı ve doğruyu söyle! Böyle yaparsan herkes seninle istişâre eder danışır fikrini alır.
Ey oğlum, arkadaşlık yaptığın, ziyâretine gittiğin kimse, iyi ahlâk sahibi olsun, kötü ahlâkı olanlarla arkadaşlık etme, onlarla görüşme! Çünkü onlar, suyu olmayan çöl, dalları yeşermeyen ağaç, ot bitmeyen topraktırlar.
Ey oğlum, Allahü Teâlânın kitâbını okuyucu, iyilikleri emredici, kötülükten nehyedici, sana gelmeyene sen gidici, seninle konuşmayanla konuşucu ol! İsteyene ver. Gıybetten, koğuculuktan sakın. Çünkü söz ta-şımak, insanların kalbinde düşmanlığı arttırır. İnsanların ayıplarını görme. İnsanların ayıplarını gören, onların hedefi olur.
Silsilet-üz-zeheb.
(Orhan Bayın dan alıntıdır)
35 /