confessions

axit

Yazar  · 1 Mayıs 2016 Pazar

  1. toplam giri 729
  2. takipçi 17
  3. puan 7698
  4. toplam gelir 5,07 ₺

valide-i atik camii

axit
caminin kıble istikametinde musallanın hemen önünde su kuyusu ve mermerden yapılmış sade fakat asil bileziği ile kim bilir hangi mutlu zamandan kalmış.Cami Üsküdar'ın en yüksek bir tepesi üzerine yapılmıştır. Müştemilâtı ile beraber çok geniş bir alanı kaplar. Mabet, Sultan II. Selim'in kadını, Sultan III. Murat'ın annesi Nurbânu Valide Sultan tarafından yaptırılmış olup tam bir külliye halinde dev bir eserdir. Mimar Sinan yapısıdır. Kurban Nasuh Camii'nin bânisi Nasuh Ağa'nın, bu mabedin yapımında mimar yardımcısı olarak çalıştığı ve bina eminliği yaptığı söylenmektedir. Kurban Nasuh Camii, Konyalı Biraderler Camii ve Salih Efendi Camii, bu muazzam eserden artan malzeme ile inşa olunmuştur. Evliya Çelebi, Seyahatname'sinde Valide-i Atik Camii'nden Orta Valide Sultan Camii diye bahsetmekte ve şu bilgiyi vermektedir: "Atpazarı yakınında tarif olunmaz bir hayr-ı azimdir. Sultan III. Murat'ın validesi bina etmiştir. Bir bayır üzerinde olup güya nurdan bir kubbedir. Üç yanlarında cemaat tabakaları ve kandil tabakaları vardır. Burada da çeşitli billur cam ve pencereler vardır. Camiin yan kubbeleri olup hele büyük kubbesi çok yüksektir. Dış avlusu içinde çınar ve ıhlamur ağaçları vardır. Sağ ve solunda birer şerefeli iki münasip minaresi vardır. Binaları baştan başa mavi kurşun ile nurlu olup Mimar Sinan'ın sağlam olarak yaptığı binalardandır."

işgal etmek vs fethetmek

axit
NApolyon'un moskovayı işgal etmesinin ardından ruslar, şehirdeki tüm erzakları alıp Moskovayı yaktı. ortaya çıkan kaos ve erzak yetersizliği nedeniyle napolyon ordusunu çekmek zorunda kaldı.

Demek ki işgal değil fetih yapmak lazım. düşman değil dost kazanmak lazım.

birleşmiş milletler ilköğretim okulu

axit
Mardin'in Midyat ilçesindeki bir okulun sınıfına ait olduğu belirtilen öğrenci listesi #Sosyalmedyadagündem

4 etnisiteden isimlerin bulunduğu liste için kullanıcılar, 'Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu', 'Renkler, diller, dinler hep birlikte güzel günlere' yorumları yaptı.

2 /