confessions

axit

Yazar  · 1 Mayıs 2016 Pazar

  1. toplam giri 715
  2. takipçi 17
  3. puan 7466
  4. toplam gelir 4,85 ₺

arkadaş

axit
Kardeşini sırtlayıp dağa çıkarmakta olan bir adama: "yükün ağır" demişler.
Adam cevaben: "Bu benim yüküm değil kardeşim" demiş.

Bir alime; "birinin sana gerçek kardeş olduğunu nasıl anlarsın?" demişler.
Cevaben: "Kaygımı taşır, halimi hatırımı sorar, eksiğimi gediğimi kapatır,
hatalarımı bağışlar, bana Allah'ı hatırlatır," demiş.
Peki demişler senin O'na karşılığın ne olur? "Gıyabında dua ederim..."

Allah yolunda kardeşlik ellerin gözlerle ilişkisine benzer: Gözler yaşardığında
eller yaşlarını siler. El ağrıdığında gözler onun için yaş döker...

Hasan-ı Basri (ra) der ki: "Arkadaşlarınızla dostluğunuzu sürdürün. Zira vefakâr bir dost ışık veren bir lambaya benzer. Sen onun ışığını ancak dünyan karardığında idrak edersin."

yıllar sonra süt çocuğu ile karşılaşan hemşire

axit
Mersin'de 7 yıl önce meydana gelen trafik kazasında evin 5 ferdi ve Annesi ölür, 6 aylık bebek sağ kurtulur, çok acıkmış sürekli ağlayan bebeği, yeni doğum yapmış olan 112 calışanı hemşire emzirir uyutur. 7 yıl sonra karsılaştığı çocuğun emzirdiği bebek olduğunu öğrenen hemşire göz yaşlarına boğulur.

bu güzel insanlar hatrına dönüyor bu dünya

aşure günü

axit
Yarındır. Selam verin bol bol.

(YARIN )

ÂŞÛRÂ GÜNÜ NELER YAPILIR?

• O gün, eve ufak-tefek erzak alınırsa, bir sene boyunca evde bereket olur.

* O gün bir müslümana iftar ettiren bütün ümmeti Muhammed'i iftar ettirmiş sevabı alır

• En az on Müslümana birer selâm veya bir Müslümana on defa selâm verilir.

• Fakir fukarâ sevindirilir.

• O gün gusledenler, bir sene ufak-tefek hastalık görmezler.

• 10 defa şu duâ okunur: “Sübhânallâhi mil'el-mîzân ve müntehe'l-ılmi ve mebleğa'r-rızâ ve zinete'l-arş.”

valide-i atik camii

axit
caminin kıble istikametinde musallanın hemen önünde su kuyusu ve mermerden yapılmış sade fakat asil bileziği ile kim bilir hangi mutlu zamandan kalmış.Cami Üsküdar'ın en yüksek bir tepesi üzerine yapılmıştır. Müştemilâtı ile beraber çok geniş bir alanı kaplar. Mabet, Sultan II. Selim'in kadını, Sultan III. Murat'ın annesi Nurbânu Valide Sultan tarafından yaptırılmış olup tam bir külliye halinde dev bir eserdir. Mimar Sinan yapısıdır. Kurban Nasuh Camii'nin bânisi Nasuh Ağa'nın, bu mabedin yapımında mimar yardımcısı olarak çalıştığı ve bina eminliği yaptığı söylenmektedir. Kurban Nasuh Camii, Konyalı Biraderler Camii ve Salih Efendi Camii, bu muazzam eserden artan malzeme ile inşa olunmuştur. Evliya Çelebi, Seyahatname'sinde Valide-i Atik Camii'nden Orta Valide Sultan Camii diye bahsetmekte ve şu bilgiyi vermektedir: "Atpazarı yakınında tarif olunmaz bir hayr-ı azimdir. Sultan III. Murat'ın validesi bina etmiştir. Bir bayır üzerinde olup güya nurdan bir kubbedir. Üç yanlarında cemaat tabakaları ve kandil tabakaları vardır. Burada da çeşitli billur cam ve pencereler vardır. Camiin yan kubbeleri olup hele büyük kubbesi çok yüksektir. Dış avlusu içinde çınar ve ıhlamur ağaçları vardır. Sağ ve solunda birer şerefeli iki münasip minaresi vardır. Binaları baştan başa mavi kurşun ile nurlu olup Mimar Sinan'ın sağlam olarak yaptığı binalardandır."

işgal etmek vs fethetmek

axit
NApolyon'un moskovayı işgal etmesinin ardından ruslar, şehirdeki tüm erzakları alıp Moskovayı yaktı. ortaya çıkan kaos ve erzak yetersizliği nedeniyle napolyon ordusunu çekmek zorunda kaldı.

Demek ki işgal değil fetih yapmak lazım. düşman değil dost kazanmak lazım.
0 /