üniversitelere giriş sınavlarında bir türlü başarılı olamamak

emekli talebe
başarı göreceli... sınavlara hazırlanan talebe sahip olduğu bilgi birikimini ve lazım gelen diğer kabiliyetlerini verimli bir şekilde kullanarak sınavdan alabileceği en yüksek puanı almışsa o başarılıdır. barajı aşamasa dahi başarılıdır hatta. bu başarının kişisel yönü. bir de talebenin aynı sınavlara giren diğerleri ile mukayese edilmesiyle ortaya çıkan bir başarı ölçütü mevcut. haliyle bunu net bir şekilde ortaya koymak daha güç ve meselenin bu cihetini yorumlayarak ortaya bir başarı tablosu koymak da zor. fakat yine de gerekli olan tüm veriler elde edildikten sonra yapılması imkansız değil. başarının manevi yönünü ihmal ettikten sonra bu mümkün, evet.

neyse. velhasıl-ı kelam üniversitelere giriş sınavlarında başarısız olmanın tek nedeni tembelliktir. bu süreci bir maraton olarak ele alıp sınavlara düzenli bir şekilde hazırlanan her talebe istediği neticeyi alır. makul bir hedefe sahipse tabi.

not: makul hedef nedir?

denemelerde alınan neticeler göz önünde bulundurularak ortaya koyulan gayeye makul hedef denir.