topun ağzında olmak

Alangoya
tehlikeye en yakın yerde durmak anlamına gelen deyimdir.

deyimin ingilizlerin hintlilere yaptığı işkence yönteminden ortaya çıktığı düşünülmektedir. hintlileri topun ağzına bağlar ve topu ateşlerlermiş.
bu başlıktaki tüm girileri gör