topun ağzında olmak

Alangoya
tehlikeye en yakın yerde durmak anlamına gelen deyimdir.

deyimin ingilizlerin hintlilere yaptığı işkence yönteminden ortaya çıktığı düşünülmektedir. hintlileri topun ağzına bağlar ve topu ateşlerlermiş.