ticari tavsiyeler

axit
Yeni girişimlerin %85'i neden başaramaz?:
-Pazar ihtiyacını görememe
-Parasızlık
-Yanlış takım
-Rekabet
-Fiyat
-Ürün
-İş modeli
-Pazarlama
-Müşterinin ihmali
-Zamanlama
-Odaklanma
-Uyumsuzluk
-Tutkusuzluk
-Yer
-Finans
-Hukuki
-Danışmanlar
-İflas