teşkilatı mahsusa

cayisallama
Harbiye nazırı enver paşa tarafından kurulmuş örgüt.
amacı osmanlıya karşı oluşa ayrılıkçı hareketleri önlemek, yabancı istihbaratlara karşı koymak, devletin birliğini sağlamak.

İlk başkanı kurmay binbaşı süleyman askeri bey'dir.