teamül

mödo
Eskiden beri uygulanagelen, insanlar arasında yapılması gerektiğine dair inancın bulunduğu, buna aykırı davranış sergilenmesi üzerine halkın tepkisi ile karşılaşılan örf, gelenek, görenektir. Kısacası gelenek, yapılageliş denilebilir. Bir kuralın teamül olabilmesinin şartı (İslâm hukukuna göre) ilk defa ne zaman uygulandığını kimsenin hatırlamaması, bilmemesi gerekmektedir.(Bu güzel bir ölçüttür.)
bu başlıktaki tüm girileri gör