tası tarağı toplamak

Alangoya
Rivayet odur ki IV. Murat döneminde içki tütün ve kahvehaneler yasaklanınca berberler yersiz yurtsuz kalmışlar çünkü berberler kahvehanelerde mesleklerini icra ederlermiş. Berberlerin bugünkü gibi özel kendilerine ait bir dükkanları yokmuş. Yasak üzerine berberler kahvehaneleri gizlice açıp saç ve sakal kesmeye başlamışlar. Ani baskınlar olunca berber tası tarağı toplayıp anında ortadan kayboluyormuş. Bugün Türkçemize giren tası tarağı toplamak deyimi o günlerden (IV. Murat) kalma bir deyimdir.
bu başlıktaki tüm girileri gör