sözlüğü şahsi menfaati için kullanan yazar

emekli talebe
bizzat benim. bakın bizatihi demedim. neden? çünkü ''bizatihi'' kendiliğinden demektir, ''şahsen,kendi, kendisi, doğrudan doğruya'' anlamlarını taşımaz. neyse. genel itibariyle kelime haznemi genişletmek ve kendimi yazarak ifade etme kabiliyetimi geliştirmek amacıyla kullanıyorum sözlüğü. tamamen kendi çıkarlarım için, faydacı bir yaklaşımla yani.