savunma mekanizmaları

ccc
Freudyan psikanaliz teorisinde bireyin gerçekleri maniple, yadsıma ya da çarpıtmak ve böylece sosyal olarak kabul edilebilir bir öz-imajı korumak ve sürdürmek için bilinçsizce geliştirdiği psikolojik stratejilerdir.

(bkz:ödünlenme)

(bkz:telafi)

(bkz:yansıtma)

(bkz:yön)

(bkz:mantığa bürünme)

(bkz:özdeşim kurma)

(bkz:yüceltme)

(bkz:bastırma)

(bkz:karşıt tepki geliştirme)

(bkz:gerileme)

(bkz:saplanma)

(bkz:hayal kurma)

(bkz:polyannacılık)

(bkz:inkar)

(bkz:çarpıtma)

(bkz:bedenselleştirme)

(bkz:diğerkamlık)

(bkz:bölünme)

(bkz:idealleştirme)

(bkz:ilkel idealleştirme)