saadet

axit
mutluluk.

alameti ise 11'dir.

1- Dünyaya düşkün olmayıp âhirete rağbet etmek.
2- Bütün niyeti ve gayreti ibâdet olmak ve Kur'ân-ı Kerîm'i okuyup onun hizmetinde bulunmak.
3- Üzerine lazım olmayan hususlarda konuşmamak.
4- Beş vakit namazı hiç geçirmeden devamlı kılmak.
5- Haramın ve (şüphelilerin) azından da çoğundan da yüz çevirmek.
6- Salih kimselerle sohbet ve arkadaşlık etmek.
7- Mütevazı olup kibirden sakınmak.
8- Cömert ve kerem sahibi olmak.
9- Allâhü Teâlâ'nın mahlûkatına (insan ve hayvanlara) karşı merhametli olmak.
10- Mahlûkata faydalı olmak.
11- Ölümü daima hatırında tutmak.