rıza pehlevi

piri fani
(bkz:yuva yıkanın yuvası olmaz).

HAndedan yıkıp gelen pehlevi ailesi benzer bir şekilde gitti.

1925-1941 arasında İran'ın şahı. Büyük Rıza Şah adıyla da tanınır. Kaçar Hanedanı'nın son şah olan Ahmet Kaçar'ı devirerek Pehlevi Hanedanı'nı kurdu. Kurduğu Pehlevi rejimi laik, milliyetçi, militarist ve anti-komünist bir rejimdi.