rekabet kurumu uzman yardımcısı alım ilanı 14.10.2015

memursozluk
REKABET KURUMU

REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Rekabet Kurumu'nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

1) (15 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; en az dört yıllık öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya İşletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden,

2) (7 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; Hukuk Fakültelerinden,

3) (3 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; Bilgisayar Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar bölümlerinden,

ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olanların katılabileceği giriş sınavı sonucunda, Rekabet Uzman Yardımcıları alınacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

2) 4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte ve bölümler ile Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olmak,

3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

4) Son başvuru tarihi itibariyle 2014 veya 2015 Kamu Personel Seçme Sınavından:

a) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSS P49, KPSS P54, KPSS P55, KPSS P73 veya KPSS P77 puan türlerinin herhangi birinden en az (85) puan alınması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (300) kişi,

b) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; KPSS P11, KPSS P20 veya KPSS P21 puan türlerinin herhangi birinden en az (80) puan alınması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (140) kişi,

c) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; KPSS P1 puan türünden en az (85) puan alınması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (60) kişi içerisinde bulunulması gerekmektedir.

Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak.

SINAVLAR

Kurumumuzca yapılacak giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılır.

1- Yazılı Sınav: Sınav 25.10.2015 Pazar günü Ankara'da yapılacaktır. Sınav yeri, saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurum internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava giriş belgeleri adayların elektronik posta adreslerine gönderilecek olup, sıralamaya giremeyen adaylara herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.

Sınav Konuları: Alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşur ve aşağıdaki konuları kapsar:

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için: İktisat, Hukuk, İşletme ve Yabancı Dil.

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için: Hukuk, İktisat ve Yabancı Dil.

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için: Bilişim, Hukuk ve Yabancı Dil.

- İKTİSAT: Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Ekonometri, İstatistik.

- HUKUK: Medeni Hukuk (Genel Hükümler ve Kişiler Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku), İdare Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler).

- İŞLETME: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Üretim ve Pazarlama.

- BİLİŞİM: Yazılım, Ağ, Güvenlik ve Donanım, Veritabanları ve Bilgi Sistemleri.

- YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri.

Sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için alan bilgisi konularının her birinden en az 65 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekir.

2- Sözlü Sınav: Sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından, Yönetmelikte belirlenen kriterlere göre her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Yazılı sınavın ağırlığı % 60, sözlü sınavın ağırlığı %40 olup, yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan adayların her sınav aşamasında elde ettikleri puanların ağırlıklı ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Sınavlarda başarılı olan adaylardan sonuç başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayıları uyarınca toplam (25) kişiye kadar Rekabet Uzman Yardımcısı atanacaktır.

SINAVA BAŞVURU

Sınava katılmak isteyen adaylar 30.09.2015-14.10.2015 tarihleri arasında www.rekabet.gov.tr internet adresinde bulunan "Sınav Duyurusu" başlıklı bölümdeki "Başvuru Formu" nu dolduracaklardır. (Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen belgelerin asıl/onaylı suretleri sınavlarda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

ADRES : Rekabet Kurumu Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1597 Cadde No:9 06800 Bilkent/ANKARA

TELEFON :

Bilgi İçin: (0 312) 291 42 34 - 4212 - 4213

Teknik Destek: (0 312) 291 43 40 - 291 4353

bir demet tiyatro

cayisallama
Yılmaz Erdoğan'ın senarist, Sevgi Birsel'in yönetmeni olduğu Bir Demet Tiyatro; 1995 yılından 2002 yılına kadar her bölümüyle birçok kuşaktan insanı kendine hayran bıraktı. Özellikle bazı replikleri günümüzde bile hatırlandığında gülümseten dizi

(gbkz:Sana karşı yüreğimde meydana gelen yer sarsıntılarını inkar edecek değilim) gibi güzel bir repliği vardır

kelimeler albayım

John Doe
\"fakat, allah kahretsin, insan anlatmak istiyor albayım; böyle budalaca bir özleme kapılıyor. bir yandan da hiç konuşmak istemiyor. tıpkı oyunlardaki gibi çelişik duyguların altında eziliyor. fakat benim de sevmeye hakkım yok mu albayım? yok. peki albayım. ben de susarum o zaman. gecekondumda oturur, anlaşılmayı beklerim. fakat albayım, adresimi bilmeden beni nasıl bulup anlayacaklar? sorarım size:\"nasıl?\" kim bilecek benim insanlardan kaçtığımı? ben ölmek istiyorum sayın albayım, ölmek. bir yandan da göz ucuyla ölümümün nasıl karşılanacağını seyretmek istiyorum. tehlikeli oyunlar oynamak istiyor insan; bir yandan da kılına zarar gelsin istemiyor. küçük oyunlar istemiyorum albayım.\"\"kelimeler, albayım. bazı anlamlara gelmiyor.\"
https://www.youtube.com/watch?v=fb135l6cXLM

zeki insanların asosyal olması

cayisallama
uzun zamandır süre gelen yumurta mı tavuktan çıkar tavuk mu yumurtadan muhabbetinin koyulaştırılmış hali gibi. Konu üzerinde oldukça fazla araştırma yapıldığı yazılıyor. örnek olarak genellikle Einstein ın dokuz yaşına kadar okula ayak uduramaması veriliyor. Şu ana kadar hiptezden öteye gidilememiştir.
Arkadaş sıkıntısı çektiklerinden olsa gerek diye düşünüyorum. Ya da daha ön yargılı olduklarından. ya da iletişim kuramama beceriksizliğinin arkasındaki etken olarakta görülebilir.

Asosyal iseniz size güzel bir bahane tıpkı kel olmak gibi.
(bkz: maden olan yerde ot bitmezmiş)

facebook beğen butonu

angarali
beğen butonu artık sayfaya yönelendirecek.
Sosyal medya devi Facebook, kuruluşundan bu yana üzerinde barındırdığı 'beğen' butonunu 'kısmen' kaldırmaya karar verdi.

Facebook'un verdiği tarihe göre 6 Şubat'tan itibaren 'beğen' butonu kaldırılıyor. Bu tarihten itibaren, 3. parti yazılım geliştiricileri Facebook'un like butonu yerine kendi geliştirecekleri butonlar ile uygulamalar üzerinden Facebook Pages sayfasına yönlendirme yapabilecek.

çocuklar için basit ingilizce eğitimi

cayisallama
Dünya Bankası tarafından yapılan bir araştırma, Avrupa dillerini konuşmayan ülke insanlarının İngilizceyi ileride akıcı olarak konuşmaları ve konuşulanı anında algılamaları için, konuşma ve konuşulanı anlamaya yönelik becerilerin küçük yaşta edinim yoluyla (ana dilini öğrenir gibi ) geliştirilmesi gerektiğini göstermekte. Bildiğiniz gibi, yetişkin olarak İngilizce öğrenmeye kalktığımızda, konuşmakta sıkıntı çekmekteyiz. Ancak küçük yaşta İngilizce öğretimi yetişkinlere göre önemli farklılıklar arz etmekte.

Öğretimde kullanılan içeriğin çocukların yaşına uygun olması, çocuklar tarafından sevilmesi yeterli değildir. Bunun yanında kelime ve kalıp cümle öğretiminde kullanılan animasyonlu aktivite, video, şarkı ve oyunlar birbirini desteklemeli, çocukların konuşma ve konuşulanı anlama becerilerini en üst seviyeye çıkaracak şekilde yapılandırılmalı ve dilin kalıcı olarak ve kullanıma yönelik edinilmesini sağlamalıdırlar.

[http://www.malayani.com/kategoriler/bilim/cocuklar-icin-basit-ingilizce-egitimi/ tık tık]

üzüm papası

abuzeroklava
Karadeniz'e özgü kokulu siyah üzümün suyuna (muhacir üzümü) mısır unuyla kıvam verilerek pişirilir. Muhallebi kıvamında yöresel bir tatlıdır... Şeker yok, su yok... Sadece saf üzüm suyu ve mısır unu... Üzümlerin iyice tatlanıp artık geçmeye durduğu Ekim-Kasım aylarında yapılır. Afiyet olsun...