kayaç

zinzal
çeşitli minerallerin veya mineral ve taş parçacıklarının bir araya gelmesinden ya da bir mineralin çok sayıda birikmesinden meydana gelen katı birikintilerdir.

ceza ehliyeti

ccc
Ceza Ehliyeti iki şart gerektirir:
1. Ayırt etme gücü
2. Yaş
Fail;
•0-12 yaş aralığında ise ceza verilmez.
•12-15 yaş aralığında ise fiil ayrımına varabiliyorsa indirimli ceza uygulanır.
•15-18 yaş aralığında ise fiil ayrımına bakılmaksızın indirimli ceza uygulanır.
•18 ve üstü yaş ise tam cezai ehliyet vardır

Sağır ve dilsiz bireyler bakımından verilen her yaş aralığına üçer yaş eklenir.