organ bağışı

cayisallama
İnsani açıdan; bir hayatın son bulması bir çok insanın yaşama tutunmasına neden olacak.
dini açıdan; candan cana yapılan en büyük sadakadır
Sağlık açısından; hastanelerde +x gün geçiren insanların günlerini güzel ve mutlu bir şekilde geçirmelerini sağlayacak ve iş yükünü azaltacaktır.

--- (gbkz: spoiler) ---

Organ bağışı, bir insanın organlarının bir kısmının veya tamamının, henüz sağlıklı iken, beyin ölümünün ardından başka insanlarda yararlanılmak üzere bağışlanmasıdır.

Kampanya afişi
Bir bakış açısıyla; organ bağışının, kan naklinden farkı yoktur. Hayat kurtarma anlamında, sağlıklı olan her organ bağışlanabilir. On sekiz yaşını doldurmuş ve doğru ile yanlışı ayırabilme yeteneğine sahip herkes, başta kalp olmak üzere, akciğer, böbrek, karaciğer ve pankreas gibi organlar; kalp kapağı, göz kornea tabakası, kas ve kemik iliği gibi dokuları bağışlayabilmekte, ve bunlar günümüz tıp teknolojisinde nakledilebilmektedir. Bir kişi organlarını bağışlayarak birçok insana yaşama şansı verebilir. Türkiye'de birçok devlet ve üniversite hastanesinde organ bağışı işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca yaşarken yapılabilen (böbrek gibi) organ bağışı türleri de vardır. Bağışlanan organların nakledilmesi, Sağlık Bakanlığı'nın denetim ve gözetiminde, bilgisi dahilinde gerçekleştirilir. Çeşitli kurum ve kuruluşlar, zaman zaman organ bağışı kampanyaları düzenlemektedir. 2000 yılında, organ bağışı konusunda bir \"Ulusal Koordinasyon Sistemi\" oluşturularak, bakanlığın olanaklarıyla organ bekleyenler sistematik sıralamaya dahil edilmişlerdir. Organ bağışı;
Sağlık Müdürlüklerinde,
Hastanelerde,
Emniyet Müdürlüklerinde (ehliyet alımı sırasında),
Organ nakli yapan merkezlerde,
Organ nakli ile ilgilenen vakıf, dernek vb. kuruluşlarda yapılabilir.

--- (gbkz: spoiler) ---
http://www.malayani.com/kategoriler/kamu/hemsire/organlariyla-4-kisiye-umut-oldu/
angarali
Organ bağışı insanı yaşatmaktır. Bir insanı yaşatmak ise insanlığı yaşatmaktır. Kısacası, organ bağışı bir insanlık görevidir.